Marja van Bijsterveldt: testen op taal

Bron: Metro 27.1.2014

Voormalig minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt, neemt vanavond het stokje over van prinses Laurentien als voorzitter van de Stichting Lezen & Schrijven. “Laaggeletterdheid kost de samenleving bijna 560 miljoen euro per jaar. Daarom moeten we veel meer mensen bereiken.” 

Wilt u met de stichting een andere weg inslaan?
Ik ga door op de ingeslagen weg. Prinses Laurentien gaat haar energie vooral richten op Europa. De stichting is gevraagd de opgedane kennis en expertise in Europa in te zetten. Mijn inzet is om in Nederland nog veel meer laaggeletterden te bereiken. Een toenemend aantal bedrijven, gemeenten, zorg- en onderwijsinstellingen erkent het belang. Nu moeten we doorpakken, want het is helaas een groeiend probleem. Het gaat niet om enkele, maar om 1,3 miljoen mensen. Tegenwoordig zijn steeds minder kantoren nog telefonisch bereikbaar, alles moet via e-mail worden aangevraagd of ingediend. Vacatures worden online …..  
gepubliceerd en de sollicitatie verloopt ook vaak digitaal. We moeten meer mensen motiveren hun taalachterstand weg te werken. 

Hoe erg is het gesteld met laaggeletterdheid in Nederland?
Helaas zien we dat het aantal laaggeletterden stijgt. Een op de negen mensen heeft grote moeite met lezen en schrijven. Vooral 55-plussers en vrouwen komen bovengemiddeld vaak voor in de statistieken. Het moet onder de aandacht blijven. Met het digitale tijdperk verdwijnen de loketten en krijgt de taal een steeds belangrijkere rol. Stel je voor dat je laaggeletterd bent en je slikt medicijnen zonder de bijsluiter te kunnen lezen. Of denk aan de geldende veiligheidsvoorschriften op het werk en de moeder die haar kind niet kan voorlezen. 

Waar is op dit moment de meeste winst te behalen?
Laaggeletterdheid is een groot probleem voor de samenleving als geheel. Zeker met de toenemende vergrijzing wordt er de komende decennia veel gevraagd van mensen. Lezen en schrijven is ook van groot economisch belang. Laaggeletterdheid kost de samenleving, zo blijkt uit onderzoek, bijna 560 miljoen euro per jaar. Gelukkig zien we bij de jongeren tot 24 jaar een relatief laag percentage laaggeletterden, 5 procent. Als je kijkt naar de groep 55-65 jaar dan schrik ik van de cijfers; een op de vijf heeft moeite met lezen en schrijven. Ouderen die laaggeletterd zijn, hebben 1,5 keer zo grote kans om eerder te overlijden. Als je weet dat we in Nederland rap vergrijzen dan zie ik een groeiend probleem van tekorten op de arbeidsmarkt op ons afkomen. 

Hoe is die winst te behalen?
De komende periode bijvoorbeeld, moeten 240.000 gehandicapte jongeren met een Wajong-uitkering worden herkeurd. Ook maken ongeveer 400.000 mensen gebruik van de bijstand. Zij moeten vanaf deze zomer een verplichte tegenprestatie leveren. Waarom testen we deze mensen niet op taal? Met de Taalmeter van Stichting Lezen & Schrijven kan een gemeente in twaalf minuten screenen of mensen kampen met een taalprobleem. Zo ja, dan kan taalonderwijs deel uitmaken van de re-integratie. Zo nee, dan kunnen de mensen met talent voor taal anderen helpen als taalvrijwilliger. Op die manier vragen gemeenten meteen twee soorten tegenprestaties voor een uitkering die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt, namelijk het worden van taalcursist of taalvrijwilliger.
http://www.metronieuws.nl/nieuws/marja-van-bijsterveldt-testen-op-taal/SrZnaA!nYnWCgWBryHkI/

Posted by SweDutch