Invoering nieuwe box 3-heffing mogelijk pas later

Bron: nieuwsbrief Accountancyvanmorgen 21.6.2022

Het is nog lang niet zeker dat een vermogensrendementsheffing op basis van het werkelijke rendement vanaf 2025 kan worden ingevoerd, zoals het kabinet wil. Het tijdpad voor invoering is bijzonder krap en ook als er niets meer misgaat is het nog maar de vraag of dat doel haalbaar is. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst, bleek deze week tijdens een bespreking in de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer debatteert volgende week over het kabinetsvoornemen om per 2025 op basis van het werkelijke rendement op vermogen te gaan heffen. Dat spraken de coalitiepartijen al voor het kerstarrest van de Hoge Raad met elkaar af. De nieuwe wetgeving moet begin volgend jaar door de Tweede Kamer behandeld kunnen worden.

Haalbaar onder voorwaarden

Het kabinet stelde 2025 als doel na een advies van Cap Gemini, waarin werd gesteld dat dit haalbaar was. Dat was echter wel onder voorwaarden, namelijk dat de wetgeving op tijd klaar is, de technische voorbereidingen tijdig starten en er geen extra werk bij komt. Door het kerstarrest van de Hoge Raad is dat laatste echter al niet meer het geval.

Risico’s uitstel

Zolang er nog geen vermogensbelasting op basis van werkelijk rendement is ingevoerd blijft het na het kerstarrest noodzakelijk om met een tijdelijke noodreparatie te werken. Dat brengt het risico van nieuwe procedures met zich mee, kwam tijdens de bespreking in de Kamer deze week naar voren. Hoe langer de tijdelijke situatie duurt, hoe groter de juridische risico’s worden.

https://www.accountancyvanmorgen.nl/2022/06/21/invoering-nieuwe-box-3-heffing-mogelijk-pas-later/

Posted by SweDutch

Geef een reactie