‘Inhuur zelfstandigen in de zorg kan 1 miljard goedkoper’

De Nederlandse gezondheidszorg kan minimaal 1 miljard euro besparen op de inhuurkosten voor flexibele arbeidskrachten. Dat zegt Rob de Laat van Staffing Management Services.
Deze besparing is realiseerbaar door zzp’ers via online communities rechtstreeks in te huren zonder bemiddeling van detacheerders, aldus De Laat. Het bedrijf van De Laat is gespecialiseerd in het creëeren van deze communities.
Onvolwassen
De Laat stelt dat zorgondernemers nog altijd onvolwassen zijn in hun inkoop van flexibel personeel: ‘Ze laten zich teveel leiden door wat andere partijen hen opleggen. Als ze met een leverancier samenwerken, accepteren ze hun algemene voorwaarden. Terwijl ik denk: jij bent de klant, in een markt met veel concurrentie kun je makkelijk zelf de spelregels en inkoopvoorwaarden bepalen!’
Bemiddelingskosten en BTW
De huidige constructie is om twee redenen duur, zegt De Laat: ‘In de eerste plaats zijn er de bemiddelingskosten van de bemiddelingsbureaus. Die komen neer op zo’n dertig procent.
Dat konden die bureaus altijd vragen omdat ze een informatievoorsprong hadden, maar die verdwijnt met de opkomst van het internet. Zzp’ers en ziekenhuizen vragen zich af wat de waarde nog is van die kleinere voorsprong. Bovendien vinden ze het in een tijd van bezuinigingen vervelend om zo’n hoge opslag te betalen, dat is zonde van het geld.’
Daarnaast is het zo dat over rechtstreekse inhuur van BIG-geregistreerde zzp’ers geen BTW betaald hoeft te worden. ‘Maar wanneer er een bureau tussen zit, wel. Ziekenhuizen kunnen die BTW niet verrekenen, en moeten die 19 procent dus volledig betalen.’
Communities
Staffing Management Services creëert communities die vraag en aanbod van tijdelijke arbeid bij elkaar brengt zonder andere tussenpersonen. Daardoor verdwijnt de BTW en grotendeels ook de bemiddelingskosten.
De besparingen vallen uiteen in directe kosten (zie hierboven) en indirecte. Onder die laatste vallen onder meer de lagere prijzen die bemiddelingsbureaus nu in de overgangsfase al hanteren omdat ze zien dat er meer concurrentie is. Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis uit Woerden houdt momenteel een pilot. De Laat: ‘Zij realiseren in de eerste maanden van de pilot een besparing van zo’n 60.000 euro per maand op 30 arbeidscontracten.’
Besparen zonder pijn
Een grove berekening geeft de volgende rekensom: Een gemiddeld uurtarief van € 40,- voor circa 80.000 zzp’ers in de zorg die ieder 1.600 uur per jaar werken. Inclusief BTW zijn de kosten daarvoor ruim 6 miljard euro (€ 6.092.800.000,–). In deze kosten zit een opslag van 30 procent voor bemiddelaars en de BTW vergoeding voor de BIG geregistreerde zzp’ers waarover BTW moet worden betaald. Wanneer we 50 procent besparen op de opslag, 25 procent op de BTW afdrachten en 3 procent besparen door extra concurrentie is het mogelijk om in totaal 1,1 miljard euro pijnloos te bezuinigen op de inhuurkosten voor externen. Bij ziekenhuizen, met een personeelsbestand van bijna 200.000 waarvan 10 procent externen, komt de besparing op bijna 320 miljoen euro. ‘De enigen die hier pijn aan ondervinden, zijn de bemiddelingsbureaus. Voor de gezondheidszorg is het een pijnloze kostenreductie.’
Probleem niet aangepakt
In de toekomst zullen steeds meer zorgprofessionals zelfstandig ondernemer worden. ‘Dat is geen onoverkomelijk probleem en past prima bij een gezonde arbeidsmarkt. Zzp’ers met ambitie kiezen hiermee voor een hoger salaris en meer vrijheid.’
Dat het werkelijke probleem niet wordt aangepakt (namelijk de reden dat mensen blijkbaar niet meer in vaste dienst bij een bureaucratisch ziekenhuis willen werken), is geen probleem voor De Laat: ‘Je moet je concentreren op problemen die te tackelen zijn. Ik kan wel hameren op beter management in ziekenhuizen, maar dat probleem ga ik toch niet verbeteren.’
 Bron:P&OActueel nieuwsbrief 27 mei 2011

Posted by SweDutch

1 comment

Hoezo dure zorg …!?