Hof: Ziggo hoeft geen gegevens van downloaders te verstrekken

Bron: nieuwsbrief De Rechtspraak 5.11.2019

Het hof moet beoordelen van wie het belang in dit geval zwaarder weegt: het belang van DFW op bescherming van haar intellectueel eigendomsrecht (filmrechten) of het belang van Ziggo c.s. op bescherming van persoonsgegevens van haar klanten. Het hof oordeelt dat DFW te onduidelijk is over wat zij met die gegevens zal gaan doen, zodat de privacybescherming van de Ziggoklanten op dit moment zwaarder weegt. Daarom hoeft Ziggo de gegevens niet te verstrekken.

Film illegaal gedownload

DFW is een belangenorganisatie van rechthebbenden (makers) van films. Volgens DFW heeft een aantal internetgebruikers via IP-adressen van Ziggo c.s. de film The Hitman’s Bodyguard gedownload en daarmee inbreuk gemaakt op het auteursrecht van de makers van deze film. De makers ondervinden daarvan schade, omdat zij inkomsten mislopen. DFW vraagt Ziggo c.s. om persoonsgegevens van Ziggo-klanten te verstrekken die horen bij de IP-adressen waarvan is gedownload. DFW wil die klanten benaderen en eventueel aansprakelijk stellen.

Belang DFW

Het hof vindt dat DFW op zichzelf een gerechtvaardigd belang heeft bij de verstrekking van persoonsgegevens door Ziggo c.s. aan haar, omdat degenen die via BitTorrent de film hebben gedownload daarmee opzettelijk inbreuk hebben gemaakt op het intellectueel eigendomsrecht van DFW. DFW moet tegen die mensen maatregelen kunnen nemen, waarvoor de persoonsgegevens nodig zijn.

Privacybelang Ziggoklanten

Daar staat tegenover dat door verstrekking van de persoonsgegevens de privacy van de Ziggoklanten wordt geschonden. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat niet alle klanten zelf de inbreuk hebben gemaakt, omdat ook derden van het IP-adres gebruik gemaakt kunnen hebben.

Oordeel van het hof

DFW maakt niet duidelijk hoe zij tegen de Ziggoklanten wil gaan optreden. Het kan daarbij gaan om  een waarschuwing, maar ook om verhaal van kosten en schadevergoeding. Over de inhoud en omvang  van de bedragen die zij wil vorderen heeft DFW ook te weinig informatie gegeven. Daardoor kan niet worden getoetst of de voorgenomen maatregelen in een redelijke verhouding staan tot het belang dat DFW daarbij heeft en het privacybelang van de Ziggoklanten. Daarbij speelt een rol dat onzeker is of alle Ziggoklanten ook daadwerkelijk de inbreukmakers zijn. De vordering van DFW wordt dus afgewezen.

.https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Arnhem-Leeuwarden/Nieuws/Paginas/Hof-Ziggo-hoeft-geen-gegevens-van-downloaders-te-verstrekken.aspx?pk_campaign=redactie&pk_medium=e-mail&pk_source=nieuwsbrief&pk_keyword=nieuwsbrief

Posted by SweDutch

Geef een reactie