‘Gouden handdruk bij binnenkomst is ongepast’

Bron: P&Oactueel nieuwsbrief 10.4.2012
Het komt minder vaak voor dat bestuurders op hun eerste werkdag al een grote zak met geld krijgen, maar ongewenst is het nog steeds.
Dat zegt Patricia de Wit, beloningsdeskundige bij Bureau Baarda.

De Volkskrant somde onlangs een aantal van deze zogenaamde Golden Hello’s op. Dat zijn bonussen die bestuurders krijgen op hun eerste werkdag. Zo’kreeg Michiel Herkemij van Douwe Egberts bij het tekenen van zijn contract 6 ton in contanten, plus een aandelenpakket van een half miljoen. En Unilevers bestuursvoorzitter Paul Polman kreeg 1,3 miljoen euro in aandelen om hem bij Nestlé weg te lokken.

Constructie
Waar komen die beginbonussen eigenlijk vandaan? Volgens Patricia de Wit staat zo’n sign-on-bonus voor de transferwaarde. ‘Vergelijk het met voetballers. Een bedrijf heeft  ……
een topman nodig en gaat in de markt op zoek naar iemand met een goed profiel. Wanneer er sprake is van schaarste, dan hangt er een prijskaartje aan zo’n transfer. Bij voetballers krijgt de club dan het geld, bij topmensen krijgen zijzelf het bedrag op hun rekening bijgeschreven.’

Vinger in de lucht
Voor vaststelling van de hoogte van de transferwaarde, kunnen twee methoden gebruikt worden. ‘In de eerste plaats is dat een vinger in de lucht opsteken en kijken hoe de wind waait: volstrekte willekeur. Soms krijgt iemand een miljoen euro, en een jaar daarop een nieuwe directeur helemaal niets. De marktsituatie is anders, en dus ook het bedrag.’
De andere vaststellingsmanier is om iemands oude aandelenpakket af te kopen. ‘Als een topman bij zijn oude bedrijf weggaat, moet hij vaak ook het aandelenpakket afstaan of verkopen. Dat betekent gederfde inkomsten. Je moet dan gaan berekenen wat iemand bij zijn oude werkgever aan zijn aandelen mogelijkerwijs verdiend zou kunnen hebben. Vooral in een hoogconjunctuur kan het bedrag dan flink oplopen.’

Onwenselijk
De Golden Hello is evenwel onwenselijk, vindt De Wit: ‘De oude Grieken hadden al twee maatstaven voor rechtvaardigheid: ruilrechtvaardigheid en verdelingsrechtvaardigheid. Aan die eerste wordt niet tegemoet gekomen omdat de hoogte van het bedrag volstrekt willekeurig tot stand komt. En aan de tweede maatstaf (een rechtvaardige verdeling) wordt ook niet tegemoet gekomen. Je zou kunnen bedenken dat zo’n hoge beginbonus ten koste gaat van het bedrijfsresultaat, de investeringsmogelijkheden van het bedrijf of de pensioenen van de medewerkers. Het gevolg van deze bonussen is zeer veel ongelijkheid, en daarmee leidt het tot zeer veel gevoelens van onrechtvaardigheid.

Posted by SweDutch