Gemeenten weigeren overlast Marokkanen aan te pakken

De overgrote meerderheid van gemeenten die ernstige overlast ervaren van Marokkaanse jongeren, weigert doelen te stellen om de problemen met de doelgroep aan te pakken.

Het Rijk en 22 gemeenten met veel Marokkaans-Nederlandse risicojongeren tekenden in juni vorig jaar een verklaring om samen de overlast aan te pakken.

In januari moesten de gemeenten hun plan van aanpak indienen en in april zouden prestatie-afspraken worden gemaakt. Nu blijkt dat 14 van de 22 gemeenten hieraan geen gehoor geven, schrijft dagblad Trouw donderdag.

Criminaliteit
Deze gemeenten weigeren streefcijfers vast te stellen over het terugdringen van criminaliteit, schooluitval en werkloosheid onder Marokkanen, ondanks het feit dat ze jaarlijks 7 miljoen euro krijgen om de overlast te bestrijden.

De verantwoordelijke minister, eimert van Middelkoop (ChristenUnie, Integratie), is vanwege de lakse houding van de gemeenten uiteindelijk akkoord gegaan met de belofte dat de steden ‘in tweeënhalf jaar gaan zorgen voor een dalende trend in de oververtegenwoordiging van Marokkaans-Nederlandse jongeren bij schooluitval, werkloosheid en criminaliteit’.

Onacceptabel
Deze vage afspraak staat in schril contrast met de harde cijfers die in eerste instantie werden verwacht. Reden hiervoor is volgens het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie dat in het verleden is gebleken dat men vaak ’te ambitieuze verwachtingen’ koestert die in de praktijk ’toch niet worden gehaald’.

In de krant noemt PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem de ontwikkelingen ‘onacceptabel’. ‘De problematiek met overlast en criminaliteit door Marokkaans-Nederlandse jongeren is taai en heeft een negatief effect op de samenleving,’ zegt hij. ‘Als je geen doelen stelt (…) kun je later ook niet beoordelen of de extra inspanning zin heeft gehad.’

Bron: Elsevier.nl 15.7.2010, Jeroen Langelaar

Posted by SweDutch