Freelancers, grijp je kans! ..

Bron: Freelance nieuwsbrief blog Erik Ziengs (VVD) 14.3.2013 
Erik Ziengs (VVD) vanuit de tweede kamer
Op 1 april a.s. (geen grap) is het eindelijk zo ver. Het was tot het laatst toe spannend. Bij de wetsbehandeling ben ik – vooral in de eindfase – regelmatig fors de confrontatie aangegaan. Maar na 8 jaar soebatten gaat het eindelijk gebeuren: dan treedt de nieuwe Aanbestedingswet in werking. Dan krijgen het MKB, ZZP’ers en freelancers eindelijk gelijke kansen om mee te
dingen naar overheidsopdrachten.

Freelancers, grijp je kans!
NIEUWE AANBESTEDINGSWET OP 1 APRIL A.S.

Na jaren van besluiteloosheid, traineren, vooruitschuiven en ontwijken komen de lucratieve opdrachten van de overheid eindelijk binnen bereik van het MKB, ZZP’ers en freelancers. Het zal een keer tijd worden ook. Want jaarlijks geven overheidsinstanties ruim 100 miljard (!) uit aan de inkoop van producten en diensten. En een groter gedeelte daarvan moet terecht komen bij kleine ondernemers en éénpitters. In het verleden waren juist zij grotendeels van overheidsopdrachten uitgesloten. Allerlei hinderlijke, zinloze, belachelijke en overbodige regels …..
zorgden ervoor, dat vooral grote en internationale bedrijven er met de buit vandoor gingen.

Met redenen omkleed
Er mogen geen onredelijke contractvoorwaarden meer aan ondernemers worden gesteld. Vroeger moesten opdrachtnemers voldoen aan hoge minimale omzeteisen. Die zinloze regel is komen te vervallen. Ook mogen meerdere opdrachten niet meer worden geclusterd en/of gebundeld tot één grote. Ook daardoor vielen kleinere opdrachtnemers vaak buiten de boot. Als de aanbestedende dienst een opdracht toch wil samenvoegen, dan moet dit met redenen omkleed in de stukken gemotiveerd worden. En ook dan moeten samengestelde opdrachten worden opgedeeld in meerdere, kleinere ‘percelen’.

Willekeur uitgesloten
En voortaan hebben inschrijvers tot aan de gunningsfase genoeg aan een Eigen Verklaring. Waarin wordt aangeven, dat aan alle gestelde eisen wordt voldaan. Daardoor worden de administratieve lasten en investeringen sterk teruggebracht. Er hoeven bij de inschrijving geen bergen papierwerk meer meegestuurd te worden. Voor de hele procedure geldt het principe van comply or explain: een inkoper mag van de regel afwijken, mits hij zijn beslissing goed weet te motiveren. Willekeur is dus uitgesloten.

Redelijke verhouding
Proportionaliteit wordt leidend. Dat betekent dat de eisen die in een aanbestedingsprocedure worden gesteld, in een redelijke verhouding moeten staan tot de aard en omvang van de opdracht. Immers, het bouwen van een website is iets anders dan het bouwen van een viaduct. Er komt een onafhankelijke instantie waar inschrijvers hun klachten neer kunnen leggen. Ondernemers hoeven niet meer naar de rechter om hun gelijk te krijgen.

Samenwerken
Maar, ondernemers die mee willen doen moeten wel kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Dan kan het soms handig zijn om samenwerking te zoeken met andere ondernemers of freelancers. Immers, samen sta je sterker en kun je vaak een compleet pakket bieden. Zeker onder omstandigheden waarin grote spelers de kleintjes uit de markt proberen te drukken. Daarbij moeten freelancers af van het idee, dat concurrenten niet samen zouden kunnen werken.

Dus, dames en heren freelancers, doe er uw voordeel mee. Profiteer van de nieuwe regeling en probeer een stuk van de koek mee te pikken. Want alleen al aan de kruimels kun je je als kleine zelfstandige tonnetje rond eten. Er ontstaat een gelijk speelveld voor alle ondernemers. Dat moet uiteindelijk leiden tot eerlijker aanbesteden. En tot meer kwaliteit en innovatie. Daar gaat het ons om: de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Niet zozeer de laagste prijs, als wel de hoogste prijs/kwaliteitverhouding.
Groet vanaf het Binnenhof,
Erik Ziengs
http://www.freelance.nl/?p=bekijkonderwerp&id=1784
 

PS De commentaren heb ik weggelaten/SweDutch

Posted by SweDutch