FMC velt oordeel: ‘Hoge containerprijzen zijn rechtmatig’

Bron: nieuwsbrief Nieuwsblad Transport 2.6.2022

De door de Amerikaanse maritieme toezichthouder FMC aangestelde ‘fact finding officer’ Rebecca F. Dye, die eind 2020 de opdracht kreeg om te onderzoeken of de internationale containerrederijen zondigen tegen de Amerikaanse Shipping Act, heeft haar eindrapport gepubliceerd. Ze concludeert daarin dat de containertarieven wel degelijk op rechtmatige wijze tot stand komen.

Na anderhalf jaar onderzoek, waarin onder meer honderden gesprekken met verladers en transporteurs werden gevoerd, wordt in het Dye-rapport vastgesteld dat er geen bewijzen boven tafel zijn gekomen voor de ‘vermoedens van illegale activiteiten en zorgen over marktconcentratie’ die waren ‘geuit door verladers en gerapporteerd in de handelspers’.

De containertarieven zijn volgens het eindrapport omhooggeschoten door voornamelijk de ‘overweldigende’ kooplust van Amerikaanse consumenten tijdens de coronapandemie, met als bijkomende factor dat de capaciteit in de containervaart onder druk kwam te staan door die grote vraag en door allerlei Covid-19-effecten, waaronder overheidsrestricties en het wegvallen van logistiek personeel door ziekte. Ook het midden in de pandemie uit de vaart nemen van containerschepen, ‘blank sailings’, waren volgens de fact finding officer niet bedoeld om kunstmatig de prijzen op te drijven. ‘Deze vermindering van de dienstverlening door de carriers werd meer gedreven door havencongestie dan door een wens om capaciteit te reduceren’.

Allianties

Dye verdedigt in haar rapport ook het recht van de containerrederijen om samen te werken binnen de drie grote allianties 2M, Ocean en THE. De Amerikaanse Shipping Act biedt volgens haar op dit punt ‘geen uitzondering op mededingingswetten, maar een alternatief concurrentieregime’. De drie allianties worden volgens haar scherp in de gaten gehouden door de FMC, zonder dat daarbij wangedrag aan het licht komt.

Ondanks dat het aantal containerrederijen door fusies en een faillissement is afgenomen, is de concurrentie volgens Dye groot genoeg. De transpacific wordt in het eindrapport zelfs betiteld als een ‘zeer competitieve markt’. De transatlantic is wel een ‘lichtelijk geconcentreerde’ markt, maar het is volgens Dye een concentratie van het minst ernstige niveau. Ook op de Atlantische Oceaan zijn de hoge tarieven tijdens de pandemie volgens haar puur bepaald door de ‘overweldigende’ marktvraag.

D&d

Wel argwanend is de fact finding officer over de demurrage & detention-kosten die door de containerrederijen in rekening worden gebracht voor niet op tijd geretourneerde containers. In het eindrapport wordt aangekondigd dat de FMC-inspecties zich nu nog meer op deze d&d-kosten gaan richten, met een ‘nieuw programma’ om te kijken of individuele rederijen zich hierbij aan de regels houden.

De coulance van de onderzoekster op het gebied van de hoge containertarieven is hoe dan ook opvallend. Tot nu toe leken de Amerikaanse autoriteiten op de hand van Amerikaanse verladers die containerrederijen ervan beschuldigden de prijzen kunstmatig te hebben opgevoerd. Nog deze week stelde het Witte Huis een oud-generaal aan als nieuw hoofd van een taskforce die de problemen in de logistieke keten moet oplossen en die ‘prijsverlagingen voor Amerikaanse families’ moet bewerkstelligen.

https://www.nt.nl/scheepvaart/2022/06/02/fmc-velt-oordeel-hoge-containerprijzen-zijn-rechtmatig/?utm_source=ntemail&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=ntemail

Posted by SweDutch

Geef een reactie