Eerste Kamer neemt Wet arbeidsmarkt in balans aan

Bron: nieuwsbrief AccountancyvanMorgen 28.5.2019

De Eerste Kamer heeft dinsdag het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans aangenomen. De fracties van SGP, ChristenUnie, Fractie-Duthler, VVD, CDA, OSF en D66 stemden voor, de fracties van PvdA, GroenLinks, PvdD, 50PLUS, SP en PVV tegen.

Vorige week werd na een lang debat in een kritische Eerste Kamer al duidelijk dat minister Koolmees van Sociale Zaken de wet door de senaat zou krijgen. De coalitiepartijen en de SGP meldden toen in te zullen stemmen met de nieuwe arbeidsmarktwet. Op voorhand was een meerderheid niet verzekerd voor het voorstel, dat als doel heeft om het verschil tussen flexwerkers en werknemers in vaste dienst te verkleinen. De wet is te moeilijk in de uitvoering en kan niet goed worden gehandhaafd, vreest een meerderheid in de senaat.

Dinsdag stemde de Eerste Kamer ook over twee moties die tijdens het debat een week eerder waren ingediend. De motie-Schalk over ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetensbezwaar werd aanvaard. Alleen de PVV-fractie stemde tegen. De motie-Van de Ven en Oomen-Ruijten die de regering verzocht te komen met voorstellen voor nieuw ZZP-beleid werd eveneens aanvaard. Alleen de fracties PVV en 50PLUS stemden tegen.

De minister stuurde de Kamer naar aanleiding van het debat op 20 mei een brief  in antwoord op vragen vanuit de Kamer om uiteen te zetten hoe de Wet arbeidsmarkt in balans past in zijn andere plannen voor de hervorming van de arbeidsmarkt.

https://www.accountancyvanmorgen.nl/2019/05/28/eerste-kamer-neemt-wet-arbeidsmarkt-in-balans-aan/

Posted by SweDutch

Geef een reactie