‘DNB gooit belastingplanning op een hoop met ontduiking’

Bron: nieuwsbrief Accountancyvanmorgen.nl 8.8.2019

Toezichthouder DNB wil dat banken controleren of hun klanten belasting ontwijken. Ook bij toegestane belastingontwijkende constructies zouden ze klanten moeten weigeren, vindt DNB. Dat zorgt voor onrust in de fiscale wereld.Het gaat volgens deskundigen te ver: zo wordt belastingplanning ten onrechte hetzelfde behandeld als verboden belastingontduiking. Banken krijgen daarmee de rol van belastinginspecteur opgedrongen, vinden zij.

Aanleiding voor de ophef zijn de ‘good practices fiscale integriteitsrisico’s bij cliënten van banken’, die DNB in juli heeft gepubliceerd. Daarin staan hoe banken de belastingrisico’s bij klanten moeten indammen. Daaronder vallen ook constructies die belasting ontwijken. Dat is niet terecht, vinden banken, omdat die legaal zijn. Maar de toezichthouder vindt belastingontwijking tegengaan een wettelijke plicht, omdat ontwijking de reputatie van een bank kan beschadigen en afbreuk doet aan het vertrouwen in de financiële sector.

Niet juridisch bindend

Hoogleraar belastingrecht Hans van den Hurk vindt belastingontwijking tegengaan een taak van de Belastingdienst, zegt hij in het FD. Docent Ronald Hein van Tilburg University vraagt zich af of DNB zich op de wet kan beroepen. De toezichthouder geeft zelf aan dat banken zich verzetten tegen de opgelegde controle: ‘In verschillende consultatiereacties hebben banken aangegeven dat de reikwijdte van de good practices zou moeten zien op belastingontduiking en niet op belastingontwijking.’ De good practices zijn niet juridisch bindend, maar bedoeld om de wettelijke norm in te vullen, aldus DNB. Maar Hein denkt dat banken weinig te kiezen hebben omdat DNB beoordeelt of hun risico-analyses op orde zijn.

Branchevereniging NVB zegt dat de beoordeling van belastingontwijking door burgers en bedrijven minder eenduidig is dan ontduiking. Banken houden volgens de NVB rekening met veranderende maatschappelijke opvattingen over moraliteit en kijken kritisch naar belastingontwijking.

Bom onder rulings

Controle van belastingconstructies legt ook een bom onder rulings, de afspraken die grote bedrijven, vaak multinationals, maken met de fiscus. Ondanks die afspraken kan een bank volgens de DNB-richtlijnen dan toch de klant weigeren omdat er belasting ontweken wordt. Ook al heeft de Belastingdienst zelf de afspraken goedgekeurd. ‘DNB laat zich leiden door de maatschappelijke en politieke verontwaardiging over belastingontwijking en geeft daar een eigen invulling aan’, zegt Van den Hurk. ‘Dat is begrijpelijk, maar onwenselijk, omdat de rechtszekerheid voor cliënten in het gedrang komt. Bedrijven weten niet waar zij aan toe zijn als er ongeschreven regels zijn waaraan banken moeten voldoen.’

DNB vindt dat de good practices slechts een handreiking zijn met voorbeelden van hoe banken fiscale integriteitsrisico’s in kaart kunnen brengen. De toezichthouder  beroept zich op de vaak dunne scheidslijn tussen belastingontwijking en -ontduiking. Wat eerst ontwijking lijkt, kan later ontduiking blijken te zijn. Bron: FD

https://www.accountancyvanmorgen.nl/2019/08/07/good-practices-fiscale-integriteitsrisicos/

Posted by SweDutch

Geef een reactie