Deelnemers wietexperiment vragen meer landelijke steun

Bron: nieuwsbrief Gemeente.nu 29.8.2019

De tien gemeenten die uitgekozen zijn voor deelname aan het wietexperiment hebben behoefte aan landelijke steun qua capaciteit, deskundigheid, eventuele juridische bijstand en de waarborging van de veiligheid. Dat blijkt uit het advies van de commissie Knottnerus en de reactie van de betrokken ministers.

Aan het experiment met legale wietteelt doen Almere, Arnhem, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad mee. In deze zogeheten ‘interventiegemeenten’ wordt de gesloten cannabisketen geïntroduceerd. Het totaal aantal coffeeshops in deze gemeenten is 79.

Selectie

De onafhankelijke adviescommissie Experiment gesloten cannabisketen bracht haar advies uitaan de ministers van Justitie en Medische Zorg. De commissie nomineerde de tien gemeenten uit een totaal van 23 aanmeldingen. Drie van de 26 geïnteresseerde gemeenten trokken zich nog terug. Bij de selectie werden vier uitgangspunten gebruikt: geografische spreiding over de provincies, kritische massa in aantal inwoners en verkooppunten, een goede vertegenwoordiging van kleine, grote en middelgrote gemeenten en de deelname van tenminste twee grensgemeenten.

Start experiment

‘Het kabinet is voornemens het advies over te nemen,’ schrijven de ministers in een Kamerbrief. Wanneer het experiment precies van start gaat is nog niet helemaal duidelijk. Door de namen van de gemeenten in het ontwerpbesluit experiment gesloten coffeeshopketen op te nemen, gaat de wet- en regelgeving voor het experiment daar gelden. Maar die aanpassing moet dan nog goedgekeurd worden door de Eerste en Tweede Kamer.

Verder moet er nog gewerkt worden aan ‘enkele breed gedragen algemene aandachtspunten en randvoorwaarden’, die uit de gesprekken met gemeenten naar voren zijn gekomen. Waaronder een behoefte aan landelijke steun voor wat betreft capaciteit, deskundigheid, eventuele juridische bijstand en de waarborging van de veiligheid. ‘Deze aandachtspunten neemt het kabinet ter harte en de komende tijd zullen wij hierover, en over de nadere invulling van het experiment, met de beoogde deelnemende gemeenten in gesprek gaan.’

Ook de totstandkoming van een sluitend handhavingsarrangement tussen politie, openbaar ministerie en de toezichthouders, waar de commissie op wijst, is een belangrijk bespreekpunt.

Controlegemeenten

Daarnaast wordt een onderzoeksteam aangesteld dat uiteindelijk gaat bepalen wat de controlegemeenten worden. Die gemeenten worden gevolgd om resultaten mee te vergelijken. De commissie stelt voor om Helmond, Hoorn, Lelystad, Midden-Groningen, Roermond, Tiel, en Zutphen te benoemen. ‘Omdat zij wel geschikt waren voor het experiment, maar niet in de interventiegroep konden worden opgenomen.’ Die controlegroep zou dan moeten worden aangevuld met vooral (middel)grote gemeenten. De commissie adviseert verder om Coevorden, Oldambt en Venlo op een of andere manier nog te betrekken, ‘gezien hun relevante ervaringen wat betreft grensoverschrijdende afstemming en samenwerking’. De drie grensgemeenten konden niet voldoen aan de eis om niet aan buitenlanders te verkopen.

Utrecht

Ook ziet de commissie nog een rol voor de enig aangemelde G4-gemeente Utrecht, die niet kan voldoen aan de eis van deelname van alle verkooppunten. ‘De betrokkenheid van een van de G4-gemeenten is van belang gezien de specifieke uitdagingen in deze steden. De commissie adviseert te bekijken of en op welke wijze in Utrecht de gesloten cannabisketen zoveel mogelijk geïmplementeerd kan worden.’

Maar het kabinet ziet geen mogelijkheid om alsnog van deze voorwaarde af te wijken. ‘In de regelgeving is opgenomen dat alle coffeeshops in een gemeente aan de regels van het experiment moeten voldoen. Wij zullen bezien hoe van de specifieke expertise van de G4 ten bate van het experiment gebruik kan worden gemaakt,’ schrijven de ministers. Ook het eerdere advies van de commissie om meer gemeenten aan de proef te laten meedoen werd niet overgenomen.

https://www.gemeente.nu/veiligheid/handhaving/deelnemers-wietexperiment-vragen-meer-landelijke-steun/

Posted by SweDutch

Geef een reactie