De succesvolle intimidatie door de antiracisten

Bron: artikel Elsevier Weekblad 20.6.2020, column door Gerry van der List

Rooms-katholieken wachten al lang op excu­ses. Zij zouden het best op prijs stellen als de protestanten eens verontschuldigingen zouden aanbieden voor de tirannieke wijze waarop de dominante religie in Nederland een concur­rerende godsdienstige stroming het leven zuur maakte en veroordeelde tot een bestaan in de maatschappelijke marge. Ook zou het boetekleed passen wat betreft de Taliban-achtige praktijken van 1566. Toen trokken de aanhangers van Maarten Luther en Johannes Calvijn katholieke kerken binnen om de boel kort en klein te slaan: de gruwelijke Beeldenstorm.

De beeldenstorm van 2020 heeft vooralsnog beschei­dener proporties. Het gaat om het molesteren van stand­beelden van mannen die in het verleden iets bijzonders hebben gepresteerd, maar niet geheel handelden en dachten volgens de morele multiculturele maatstaven van het heden. In het Verenigd Koninkrijk werden beel­den van slavenhandelaren omvergetrokken.

De autoriteiten zagen zich na de geweldsuitbarstin­gen genoodzaakt een eerbetoon aan Winston Churchill in te pakken. Een triest postuum lot voor de dappere Brit die zijn volk aanvoerde in de strijd tegen fascisten.

In Nederland bleef de agressie steken in het beklad­den van beelden. De doelwitten leken niet altijd zorg­vuldig gekozen. Zo was politicus Pim Fortuyn geen racist en had zeeheld Piet Hein geen slavernij-verleden. De Rotterdamse wethou­der Bert Wijbenga die de nage­dachtenis aan beiden besmeurd zag, reageerde zoals het hoort. Hij kondigde aan aan­gifte te doen en legde uit dat je in Nederland op allerlei manieren mag protesteren, maar niet via vernielingen.

Het zou voor de hand liggen dat de zelfverklaarde antiracisten met hun vandalisme krediet verspelen. Net zoals rapper Akwasi beschaafde mensen van zich zou moeten vervreemden als hij met uitpuilende ogen schreeuwt Zwarte Piet hoogstpersoonlijk ‘op zijn ge­zicht’ te willen trappen. Maar zie, Akwasi mocht overal in de media zijn verhaal doen en zag zijn dreigementen beloond met eindeloos veel verhalen in kranten over het leed van gekleurde mensen in Nederland.

En het met rode verf bespoten Rotterdamse kunstcen­trum Witte de With liet weten snel van de naam van de zeventiende-eeuwse vlootvoogd afstand te doen. Het deed een beetje denken aan de reactie van Piet Hein Donner op de islamitische moord op de vrijmoedige Theo van Gogh in 2004. De CDA-minister stelde toen voor godslastering harder aan te pakken. Zo wordt geweld beloond, met zulke laffe gezagsdragers werpt intimidatie vruchten af.

De door de Black Lives Matter-beweging afgedwon­gen culturele revolutie gaat wel erg snel. RTL en de NPO gaan bijvoorbeeld door zwarte ogen bekijken welke programma’s nog wel kunnen. Films en series van weleer met raciale stereotypen worden verwijderd, ge­censureerd of van waarschuwingen voorzien. Als andere minderheden het militante voorbeeld van de Zwarte Garde volgen, belanden heel veel cultuuruitingen op de mestvaalt van de geschiedenis. Zoals romans met grap­jes over homo’s, films met onderdanige vrouwen en tv-series met rokende en vlees verorberende personages.

De gevolgen voor een land als Italië zouden catastro­faal zijn. Als de regering al niet alle naties zou moeten compenseren die door de Romeinen zijn geknecht, zou ze in elk geval alle standbeelden van Romeinse helden moeten neerhalen, want die schonden vele bepalingen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. En de kerken zouden beter de deuren kunnen sluiten uit vrees voor een feministische beeldenstorm naar aanleiding van de structurele achterstelling van vrouwen tot op de dag van vandaag.

Sinds de protestanten het niet meer voor het zeggen hebben, is Nederland een vrij verdraagzaam land. Het toont begrip voor de noden van minderheden. Er bestaat ook bereidheid de klachten van donkere mensen seri­eus te nemen en de schaduwzijden van de eigen geschie­denis te belichten. Allerlei organisaties streven naar inclusiviteit en diversiteit. Maar het verkwanselen van de eigen cultuur en het invoeren van censuur op last van een handjevol schreeuwers is echt te veel gevraagd.

Posted by SweDutch

Geef een reactie