De Groot: Van Herk doet geen recht aan kostenbesparing Vastned

Bron: nieuwsbrief Vastgoedmarkt 4.8.2020

Aat van Herk beweert ten onrechte dat de kosten bij Vastned veel te hoog zijn.

Dat zegt Taco de Groot, ceo van Vastned, desgevraagd in een reactie op kritiek van Aat van Herk. De grootaandeelhouder van Vastned eiste eerder het vertrek van de volledige top van het beursgenoteerde vastgoedfonds. ‘Als je naar de afgelopen tien jaar kijkt, zijn de huurinkomsten gehalveerd en de kosten verdubbeld’, aldus Van Herk eind juni.

Hele managementlaag verdwenen

‘Ik heb de kritiek gelezen in de krant en we herkennen ons er niet in’, reageert De Groot. ‘De personeelskosten zijn de afgelopen jaren significant naar beneden gegaan. Het aantal volledige banen ging van 86 naar 38. Dat is meer dan een halvering. De hele middenlaag van ons management is verdwenen. Onze cfo Reinier Walta en ik zitten regelmatig zelf met belanghebbenden aan tafel. We werken dus efficiënt.’

Tussen 2011 en 2019 daalden de bruto huurinkomsten van Vastned van 132,5 miljoen euro naar 69,3 miljoen. De algemene kosten stegen van 7,1 miljoen euro naar 8,1 miljoen. Als percentage van de inkomsten stegen de kosten van 5,4 procent naar 11,7 procent.

Maar over de eerste helft van 2020 meldde Vastned een besparing. De algemene kosten kwamen uit 3,8 miljoen euro tegen 4,5 miljoen euro in dezelfde periode van 2019. De afname van 0,7 miljoen euro kwam mede door een verlaging van de uitgaven aan personeel.

Veel huur opgehaald

De Groot schrijft de kostenstijging tussen 2011 en 2019 onder meer toe aan investeringen. ‘Als beursgenoteerde onderneming maken we kosten voor de accountant en we hebben geïnvesteerd in de ict en onze processen’, aldus De Groot.

Volgens de topman Vastned renderen die investeringen. ‘In het eerste halfjaar haalden we 84 procent van de huur op. In deze coronatijd is dat relatief veel. Dat danken we aan onze investeringen in software die onze managers een goed overzicht bood.’

Laag risico betekent hoog percentage kosten

Dat de kosten relatief hoog zijn, vindt De Groot logisch. ‘We beleggen in een product met een laag rendement. Kies je voor een product met een hoog rendement, dan zijn de kosten naar verhouding lager, maar is het risico hoger.’

https://www.vastgoedmarkt.nl/financieel/nieuws/2020/08/de-groot-van-herk-doet-geen-recht-aan-kostenbesparing-vastned-101155799?utm_source=Vakmedianet_red&utm_medium=email&utm_campaign=20200805-vgm-std&tid=TIDP3300612XC9586C564D4943D5A1D6B6B6ED587739YI4&utm_content=nieuwsbrief

Posted by SweDutch

Geef een reactie