Corona | Erfrechtnotarissen willen Skype-testament via noodwet

Bron: nieuwsbrief Accountancyvanmorgen 24.3.2020

Er moet zo snel mogelijk een noodwet komen die het mogelijk maakt dat notarissen in tijden van crisis op afstand, bijvoorbeeld via Skype, een testament kunnen maken. Dat vindt de EPN, de specialistenvereniging van erfrechtnotarissen.

Een steeds grotere groep mensen kan als gevolg van de coronacrisis op dit moment geen testament meer maken, zien de erfrechtnotarissen. Het gaat hierbij met name om mensen in verpleeghuizen, ziekenhuizen en mensen die zich in thuisisolatie bevinden. De EPN constateert dat veel mensen juist nu hun zaken goed willen regelen voor als ze onverhoopt het slachtoffer worden van het virus.

De wet gaat ervan uit dat iemand zijn testament persoonlijk in het bijzijn van de notaris ondertekent. Als niet aan deze eis wordt voldaan, is het testament in principe niet geldig. De EPN vindt dit in de huidige crisissituatie onacceptabel. Persnotaris Aniel Autar: ‘In een aantal situaties is het onwenselijk dat notarissen persoonlijk contact hebben met hun cliënten, met name vanwege het risico van verspreiding van het virus. Iedereen heeft echter het recht om een testament te kunnen maken. Onze leden zouden hun cliënten graag tegemoet willen komen door mee te werken aan een ‘Skype-testament’, maar op basis van de huidige wetgeving kunnen zij dat nu niet doen. Wij vinden dat onbevredigend en vrezen in de toekomst rechtszaken over de geldigheid van het testament die eenvoudig voorkomen kunnen worden.’

Gelet op de ernst van de situatie roept de EPN de wetgever op voor crisissituaties, zoals die waarin wij nu verkeren, een noodwet te maken die het tijdelijk moet toestaan dat er bijvoorbeeld via Skype een rechtsgeldig noodtestament kan worden opgemaakt. De noodkreet van de notarissen wordt gesteund door erfrechtadvocaten. Autar: ‘De Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN) en een aantal juridische hoogleraren heeft mij laten weten de urgentie van het door de EPN gesignaleerde probleem te onderkennen en ondersteunt onze oproep aan de regering.’

Vooruitlopend op de gewenste noodwet heeft de EPN aangekondigd een protocol vast te zullen stellen dat door notarissen gevolgd kan worden bij het maken van zo’n noodtestament.

https://www.accountancyvanmorgen.nl/2020/03/24/corona-erfrechtnotarissen-willen-skype-testament-via-noodwet/

Posted by SweDutch

Geef een reactie