ContainerWeight legt tarragewicht vast van containers

Bron: nieuwsbrief Mainport 8.11.2018

Tijdens de beurs Intermodal in Rotterdam Ahoy werd dinsdag de online tarragewicht database ContainerWeight gelanceerd dat het gewicht van zeecontainers in kaart brengt. Het platform biedt  gebruikers op een snelle manier informatie over het juiste containergewicht. 

Terug van weggeweest: de weegplicht voor exportcontainers, bedoeld om de veiligheid van de containervaart te verbeteren. Sinds medio 2016 moet een verlader, of diens expediteur, voor verzending de rederij laten weten
hoeveel te verzenden containers precies wegen. In het jargon: de VGM, ofwel Verified Gross Mass. De weegplicht geldt wereldwijd en is geregeld in een IMO-verdrag over veiligheid op zee. In de aanloop naar 1 juli 2016 roerden tal van brancheorganisaties de trom: de weegplicht zou de sector op hoge administratieve kosten jagen en ernstige vertragingen veroorzaken. Dat bleek erg mee te vallen, de gevreesde chaos bleef uit. Toch stort het nieuwe bedrijf ContainerWeight zich op de materie. Hoe zit dat? Initiatiefnemer en CEO Jasper Nagtegaal legt uit.

‘We zijn begin dit jaar gestart’, vertelt Jasper Nagtegaal van Containerweight.com. ‘We weten hoe moeilijk het VGM-documentatieproces kan zijn en dat er een hiaat zat in de beschikbare data. Met ContainerWeight konden we bijna 100% van de wereldvloot toevoegen met volledige nauwkeurigheid, wat helpt de scheepvaart efficiënter en veiliger te maken. We hebben de afmetingen en gewicht per container op basis van het containernummer gedigitaliseerd. Wij voorzagen dat een probleem zou ontstaan met het opvragen van het gewicht. Via ons platform is het veel efficiënter dan wanneer je het fysiek van de container af moet lezen. Iedereen dacht dat het onmogelijk was om wereldwijd alle containers in de database te krijgen.’

Samenwerking ECT

De start-up is daarom een samenwerking met ECT gestart. Bij alle in- en uitgaande containers wordt een foto gemaakt, waarop het containernummer en het ledig gewicht vermeld staat. ‘Die data hebben we ontvangen en geanalyseerd. Wij hebben een geverifieerde database met de tarra, het leeggewicht, plus de type-aanduidingen van vrijwel alle containers ter wereld. Dat zijn er ongeveer 26 miljoen. Wij kunnen die gegevens online aanleveren. De gegevens zijn in een database gezet en gecombineerd met enkele andere openbare bronnen. Hoe en wat we precies gedaan hebben, kan ik niet zeggen. Dat is een deel van de magic.’

Nagtegaal werkte voorheen bij Deltalinqs onder meer als secretaris van de Vereniging van Rotterdamse Terminal Operators, waarbij de containerterminals zijn aangesloten. ‘Daar kwam dit probleem regelmatig voorbij en ik voelde de behoefte om er een oplossing voor te bedenken. Ik wilde er volle aandacht aan geven, dus heb financiering opgehaald om dit fulltime te doen. In mei heb ik afscheid genomen van Deltalinqs en met twee partners ContainerWeight opgezet.

Gedoe

Inmiddels is het bedrijf actief met de drie oprichters en een flexibele schil aan programmeurs. Nagtegaal: ‘De eerste klanten zijn lokale expediteurs en verladers. Maar we praten nu ook met internationale boekingsplatforms om wereldwijd uit te breiden. De belangrijkste les die we hebben geleerd is ‘geef nooit op’. Want uiteindelijk hebben we best wat tegenslagen moeten overwinnen. Het kost behoorlijk wat werk en overtuigingskracht om de eerste contracten binnen te halen.’

Er blijkt wel behoefte aan de data. ‘Je zou het misschien niet verwachten, maar zo’n centrale database bestond nog niet. Maar verladers en expediteurs moeten die tarra wel weten om het totaalgewicht van de containers te kunnen berekenen. Dat kan door gewoon op de deur van de container te kijken, want daar staat het gewicht en de type-aanduiding af fabriek op. Dan moet er dus fysiek iemand gaan kijken. Gedoe dus. Of er wordt met gemiddelden gewerkt. Maar veel bedrijven willen daar toch van af en gewoon het juiste gewicht opgeven.’

Staffeltarief

Er zijn twee manieren om het VGM te weten te komen: een klant kan een container online via de web lookup checken. Of hij kan  containerweight.com in zijn eigen boekingssysteem integreren, zodat het tarragewicht automatisch aangeleverd wordt bij het boeken. Nagtegaal: ‘Daarvoor hebben we al een launching customer, de Amerikaanse lucht- en zeevrachtexpediteur Flexport. Die hoeft voortaan alleen nog maar het gewicht van de lading en de verpakking in te voeren om de VGM vast te stellen.’

Het bedrijf werkt met een staffeltarief. ‘Dat begint bij vijftig cent voor de eerste duizend calls en gaat richting de 22 cent bij honderdduizend calls. We zijn daarover in gesprek met een aantal grote spelers, waaronder het boekingsplatform Inttra.’

Papieren tijger

In de praktijk wordt op de naleving van de weegplicht niet of nauwelijks wordt gecontroleerd. Nagtegaal: ‘Het is de verantwoordelijkheid van de Inspectie Leefomgeving en Transport, maar die stelt andere prioriteiten, zoals het toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Afwijkende containergewichten worden niet echt als een probleem gezien. Het gaat allemaal wel goed, lijkt men te denken. Op dit moment is de weegplicht misschien nog wel een papieren tijger.’

Nagtegaal vindt het opvallend dat bijvoorbeeld rederijen niet altijd met krappere veiligheidsmarges zijn gaan werken bij het maken van stuwplannen voor de schepen. ‘Je zou verwachten dat dat wel zou gebeuren als de gegevens betrouwbaarder worden. Dat is niet gebeurd. Maar ik verwacht wel dat daar verandering in gaat komen. In Antwerpen is nota bene vanuit de scheepvaartsector zelf de roep om strengere controles ontstaan nadat uit een proef van MSC was gebleken dat een kwart van de opgegeven gewichten niet klopte. Ik verwacht dat het ook in Nederland die kant op gaat. Steeds meer partijen willen gewoon van die onduidelijkheid af. Die willen niet meer steeds op die containerdeur hoeven kijken.’

https://www.mainport.com/2018/11/08/containerweight-legt-tarragewicht-vast-van-containers/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20week%202018-45

Posted by SweDutch

Geef een reactie