Consortium wil Nederlandse partijen spilfunctie geven in batterijontwikkleing

Bron: Maakindustrie nieuws 28.12.2022

Een nieuw Nederlands consortium wil binnen acht jaar de volgende generatie batterijen ontwikkelen. Een beter begrip van materiaalinterfaces moet hierbij de basis vormen. Het consortium wil dat Nederlandse partijen een spilfunctie gaan vervullen in de ontwikkeling van toekomstige batterijtechnologie.

Het project staat onder leiding van Prof. M. (Marnix) Wagemaker, verbonden aan de Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de TU Delft. Het consortium wil de volgende generatie batterijen ontwikkelen. Deze moeten veiliger zijn, een hogere energiedichtheid kennen en een langere levensduur bieden. Ook moet de batterijtechnologie milieuvriendelijker zijn dan huidige technologieën. Deze kenmerken zijn volgens BatteryNL cruciaal voor een samenleving die is gebaseerd op duurzame energiebronnen.

In steeds meer producten aanwezig

Batterijen en accu’s zijn terug te vinden in steeds meer producten. Denk hierbij aan energieopslagsystemen, elektrische en hybride voertuigen, maar ook aan apparaten als noodstroomvoorzieningen, smartphones, smartwatches, tablets, laptops en elektrisch gereedschap.

De focus ligt binnen BatteryNL op wat het consortium het ‘hart van batterijen’ noemt: het raakvlak tussen elektrode en elektrolyte. Met behulp van schaalbare technologieën willen de betrokken partijen dit hart verbeteren.

Veiliger en milieuvriendelijker

“Wij ontwikkelen materialen voor de volgende generatie batterijen die veiliger en milieuvriendelijker zijn en hogere prestaties leveren, noodzakelijk om het toekomstige elektriciteitsnet te stabiliseren en de voordelen van elektrische mobiliteit te benutten”, zegt Wagemaker op de website van de TU Delft.

Het consortium stelt de volgende doelstellingen:

 • Het ontrafelen van de complexe interfaceprocessen in lithiumbatterijen van de volgende generatie door middel van nieuwe en geavanceerde methodologieën gericht op nieuw ontwikkelde (2D- en 3D) modelinterfaces en representatieve batterijmorfologieën.
 • Het ontwikkelen van nieuwe schaalbare en economisch levensvatbare interfacestrategieën die de achteruitgang van de prestaties beperken, waardoor veiligere en hoogwaardige batterijen van de volgende generatie mogelijk worden.
 • Het vertalen van de interfacestrategieën naar schaalbare productieprocessen (bijvoorbeeld fysische en nat-chemische coatingdepositie) en het realiseren van een volledig celontwerp op demonstratieniveau, inclusief aangepast batterijbeheer.
 • Het ondersteunen van de integratie van onze nieuwe batterijtechnologie door middel van techno-economische- en duurzaamheidsevaluaties en interactie met de samenleving.
 • Het stimuleren van ontwikkelingen en samenwerkingen rondom batterijtechnologie in Nederland door het opstellen van een roadmap en exploitatieplan en organiseren van interactie tussen stakeholders in een landelijk netwerk.

Spilfunctie

Het consortium wil dat Nederlandse partijen een spilfunctie gaan vervullen in de ontwikkeling van volgende generaties batterijtechnologie. Om de maatschappelijke integratie van technologische doorbraken te vereenvoudigen willen zij de sociale en economische gevolgen in nauwe samenwerking met verschillende belanghebbenden evalueren.

Een groot aantal Nederlandse partijen die betrokken zijn bij batterijontwikkeling zijn bij BatteryNL betrokken. Denk hierbij aan kleine bedrijven en multinationals, maar ook aan kennisinstellingen. Naast de TU Delft gaat het om de volgende partijen:

 • Universiteit Twente
 • Technische Universiteit Eindhoven
 • Universiteit Utrecht
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Universiteit van Amsterdam
 • TNO
 • Holst Centre
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool Utrecht
 • Hanzehogeschool
 • Saxion Hogeschool
 • Fontys Hogeschool
 • Delft IMP
 • E-magy
 • Euro Support
 • LeydenJar
 • Lionvolt
 • LithiumWerks
 • PTG/e
 • Shell
 • SALD
 • VSParticle
 • Air Liquide
 • Forschungszentrum Jülich
 • MEET Battery Research Centre
 • ANWB
 • DNV
 • Durapower
 • EnergyStorageNL
 • InnoEnergy
 • New Energy Coalition
 • RAI
 • Solvis
 • VDL

Het project van 9,3 miljoen euro is gefinancierd door NWO-RCO.

https://www.maakindustrie.nl/nieuws/energie/consortium-wil-nederlandse-partijen-spilfunctie-geven-in-batterijontwikkeling/?utm_source=Januari%20ED%201%202023&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_Maakindustrie.nl&utm_id=UA-82221823-1

Posted by SweDutch

Geef een reactie