Burgers EU dwarsbomen privatisering water

Bron: nieuwsbrief Z24 21.6.2013
Als gevolg van een Europees burgerinitiatief heeft Eurocommissaris Michel Barnier besloten niet langer te proberen drinkwatervoorzieningen in de EU te laten privatiseren. Het eerste burgerinitiatief van naar schatting 1,5 miljoen Europeanen die het water niet willen toevertrouwen aan particuliere ondernemingen, is met succes bekroond.

Barnier, de Eurocommissaris die over de interne markt gaat, zei vrijdag dat de drinkwatervoorziening verdwijnt uit de nieuwe richtlijnen voor concessies. Dat wil zeggen uit de Europese regels voor het overhevelen van de rechten van publieke dienstverleners aan particuliere bedrijven.
Barnier beklemtoonde ook dat drinkwatervoorziening helemaal niet móet worden geprivatiseerd, maar de actievoerders van Right2Water vertrouwden dat niet. …..
Het was een doorn in hun oog dat het was opgenomen in de richtlijnen die Barnier voor de privatisering opstelt.
Barnier zei te hopen dat de burgers nu zien dat de Europese Commissie hen heeft gehoord. Hij begreep dat “burgers bezorgd zijn als ze wordt verteld dat de watervoorziening kan worden geprivatiseerd, terwijl ze daar tegen zijn. Daarom haal ik de watervoorziening uit de richtlijnen voor concessies”. Vooral in Duitsland is er veel argwaan gerezen tegenover privatisering van water. Daar dringt de EU samen met andere geldschieters wel op aan in met name Griekenland en Portugal.
In Nederland bepaalt de wet dat de drinkwatervoorziening in handen van de overheid moet zijn of in handen van waterbedrijven onder overheidstoezicht.
http://www.z24.nl/economie/burgers-eu-dwarsbomen-privatisering-water

Posted by SweDutch