Buitenlandse zelfstandige makkelijker aan de slag in Nederland

Bron: Nu.nl 31.7.2013
De regels voor ondernemers van buiten de Europese Unie die zich in Nederland willen vestigen als bijvoorbeeld app-ontwikkelaar bij een techstartup worden versoepeld. 

Dat blijkt uit een beleidswijziging van minister Henk Kamp van Economische Zaken die donderdag van kracht wordt. De aanpassing is vooral bedoeld voor “innovatieve ondernemers die met hun specialisme een extra bijdrage leveren aan de Nederlandse economie”.
Zo kan Nederland beter inspelen op de behoeften van de creatieve, medische en ICT-sector – plekken waar veel zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) werken.
De regels die worden aangepast beoordelen – met behulp van een puntensysteem – onder meer hoeveel banen een buitenlandse ondernemer kan scheppen, hoe innovatief hij is en hoeveel hij in Nederland investeert. Buitenlandse zzp’ers met relatief weinig omzet hebben vaak moeite om genoeg ….. 
  punten te scoren voor hun ondernemingsplan.

Geldbedrag
Om hun tegemoet te komen gaat het minimale geldbedrag dat deze kennismigranten aan bedrijfsinvesteringen moeten doen, per 1 augustus omlaag van 25.000 euro naar 5.000 euro.
Ook kunnen de buitenlandse zzp’ers hogere punten scoren op hun toelating als ze aantonen dat ze werken aan vernieuwende producten en diensten.

Flexibel
Kamp wijst in een toelichting op het wereldwijd groeiende aantal zelfstandige ondernemers. Die dragen volgens hem bij aan een flexibele arbeidsmarkt, spelen snel in op veranderingen en zijn zo “de weg tot innovatie en nieuwe activiteiten”.
Hij noemt de “zich snel ontwikkelende” creatieve sector in Nederland als voorbeeld, die voor 66 procent bestaat uit zzp’ers. “Deze zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor de snelle groei en hoge innovativiteit van deze sector.”

Fors bedrag
Ruud Hendriks, medeoprichter van Startupbootcamp, een groeiprogramma voor startups in Amsterdam, spreekt in een reactie van een mooie stap voorwaarts, “maar we zijn er nog niet”. “5000 euro is nog steeds een fors bedrag, ook voor briljante mensen uit bijvoorbeeld India.”
De puntenlijst noemt hij ook een forse hindernis. “Neem bijvoorbeeld ondernemerservaring. Wij willen juist jonge mensen die die niet hebben kansen geven en begeleiden. Dat wordt dus niet makkelijker, maar het simpele feit dat er over nagedacht wordt is al winst.” 

Verbetering
VVD-kamerlid Anne-Wil Lucas, die werkt aan een initiatiefvoorstel voor innovatieve startups, noemt de nieuwe regels goed nieuws. “Het puntensysteem was inderdaad aan verbetering toe”, zegt zij.
Nog liever zou ik een systeem van een startup-visa zien, zoals ook Canada en Groot-Brittannië hanteren, waarbij je helemaal afscheid neemt van een beoordeling vooraf. Veel van de startups komen immers naar Nederland om te werken aan een businessplan, maar hebben die nog niet als ze aan een programma als Startupbootcamp meedoen.” 

Schaars
Wat werkgeversvereniging VNO-NCW betreft sluiten de nieuwe regels aan bij “een zichtbare ontwikkeling in diverse sectoren waar toptalenten met zeer specifieke kennis schaars zijn en over de hele wereld inzetbaar zijn”, zegt een woordvoerder.
“Dit is ook een belangrijk onderdeel van het Nederlandse bedrijfslevenbeleid, waarbij ingezet wordt op het kweken van nationaal talent en vakmanschap en het toegankelijk zijn voor buitenlandse kennis”. VNO ziet geen verdringing van werk, maar juist een bijdrage aan de groei van de werkgelegenheid.
PZO, een belangenbehartiger voor zelfstandige ondernemers, noemt de wetswijziging een interessante ontwikkeling. “Zolang het ondernemers betreft die bewust voor eigen rekening en risico een onderneming drijven, staat PZO hier positief tegenover”, aldus een woordvoerster.

Kansen
Volgens FNV Zelfstandigen wordt er met de nieuwe regels tegemoet gekomen aan hooggekwalificeerde kenniswerkers uit het buitenland. Dat biedt ook kansen voor samenwerking met Nederlandse zelfstandig ondernemers, zegt een woordvoerster.
“We hopen dat het mes aan twee kanten snijdt. Nu er zoveel handelsposten verdwijnen is het extra van belang dat de Nederlandse overheid zich ook blijft inzetten voor Nederlandse ondernemers in het buitenland.”
http://www.nuzakelijk.nl/startups/3539051/buitenlandse-zelfstandige-makkelijker-slag-in-nederland.html

Posted by SweDutch