Bijna 15 miljoen toeristen in 2015

Bron: nieuwsbrief NBTC Marketing 19.1.2016
In 2015 bezochten 14,9 miljoen internationale toeristen ons land, aldus een raming van NBTC Holland Marketing. Dat is een stijging van zeven procent vergeleken met 2014. De meeste bezoekers kwamen uit Duitsland; China liet de grootste procentuele groei zien (+21%). Voor 2016 verwacht NBTC een bezoekersstijging van zo’n drie procent. De teller komt dit jaar daarmee naar verwachting uit op 15,3 miljoen internationale bezoekers.

BUURLANDEN
De bijna vijftien miljoen buitenlandse bezoekers verbleven zo’n 37,2 miljoen nachten in Nederland (+8%). De meeste buitenlandse toeristen kwamen, evenals voorgaande jaren, uit Duitsland. In 2015 ging het aantal Duitse bezoekers voor het eerst door de vier miljoen-grens; ruim 4,2 miljoen Duitsers bezochten ons land vorig jaar (+10%). België staat met bijna 2 miljoen bezoekers (+8%) op de tweede plek en heeft daarmee Groot-Brittannië voorbijgestreefd. Groot-Brittannië staat op de derde plaats met ruim 1,9 miljoen bezoekers (+5%).

BELANG EUROPA
Zo’n tachtig procent van het internationale bezoek komt …
uit Europa en in 2015 groeide het bezoek uit Europa fors, met name uit België en Duitsland. Een belangrijke verklaring voor de uitzonderlijke groei uit Duitsland is dat Nederland bovenmatig profiteert van de groei van het aantal korte vakanties. België is al jaren een groeimarkt en daar plukken we de vruchten van een verbeterd toeristisch imago. Ook de marketinginitiatieven, zoals het themajaar ‘Van Gogh 2015’, zorgden voor een extra impuls. 

CHINA EN NOORD-AMERIKA
Het land met de grootste procentuele stijging was China: het aantal Chinese bezoekers steeg met eenentwintig procent naar zo’n 300.000. Ook kwamen er – voor het eerst sinds 2006 – weer meer dan één miljoen Amerikanen (+3%) naar ons land. Dit is mede ingegeven door de aantrekkende economie en de goedkopere euro. Het aantal bezoekers uit Rusland daalde met vierentwintig procent, met name vanwege geopolitieke spanningen en de waardedaling van de roebel. Ook het aantal Japanners daalde met vijftien procent naar zo’n 125.000. Japanners zijn relatief risicomijdend en vanwege de aanslagen en terreurdreiging in Europa, stellen zij hun reis naar Europa uit. 

VERWACHTING 2016
Voor 2016 verwacht NBTC een groei van zo’n drie procent van het aantal internationale toeristen dat ons land bezoekt. Naar verwachting zullen dit jaar zo’n 15,3 miljoen (zakelijke) toeristen ons land bezoeken. De groei uit de buurlanden en Amerika zal doorzetten, maar minder hard dan afgelopen jaar. Vanuit Azië wordt eveneens een lichte groei verwacht, zo groeit het toerisme uit China met zo’n vijf procent. Vanwege de invoering van biometrische gegevens voor het Schengenvisum en de gematigder groei van de Chinese economie, zal de groei iets minder zijn dan de afgelopen jaren. 

BELANG VAN SPREIDING
Jos Vranken, algemeen directeur NBTC: “In het belang van onze economie is NBTC buitengewoon tevreden met wederom een goed jaar qua bezoekers en hun bestedingen. Nederland wint de afgelopen jaren weer marktaandeel ten opzichte van onze Noordwest-Europese concurrenten. Inkomend toerisme is – ondanks de huidige volatiliteit en onzekerheden – een groeimarkt. Onze strategie voor de komende jaren is gericht op het, samen met partners, richting geven aan de groei, ter stimulering van onder andere meer spreiding in tijd en ruimte, bijdragend aan de versterking van de regionale economie.”
http://www.nbtc.nl/nl/homepage/nieuws/nieuwsberichten/bijna-15-miljoen-toeristen-in-2015.htm?utm_campaign=NBTCupdate&utm_medium=email&utm_source=NBTC

Posted by SweDutch