Beslissing over erfenis echtpaar dat op huwelijksreis overleed

Bron: de Rechtspraak 12.5.2020

De rechter moet terughoudend zijn bij het niet toepassen van het erfrecht zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek. Daarom is het gerechtshof Den Haag vandaag in een zaak over de vraag wie erfgenaam is van twee echtgenoten die kort na elkaar overleden in de Dominicaanse Republiek hier niet van afgeweken.

Een echtpaar zonder kinderen is tijdens de huwelijksreis in de Dominicaanse Republiek op dezelfde dag overleden. Dit als gevolg van een voedselvergiftiging. Eerst is de vrouw overleden en daarna de man. Het echtpaar had geen testament. De zaak gaat over de vraag wie erfgenaam is van de vrouw: de man of de familie van de vrouw.

Het Burgerlijk Wetboek bevat regels van erfrecht. Omdat er geen testament is, is volgens deze regels de man (en niet de familie van de vrouw) de erfgenaam van de vrouw. De rechtbank heeft deze regels in deze zaak niet toegepast. Vandaag heeft het gerechtshof Den Haag hierover in hoger beroep beslist.

Het gerechtshof overweegt dat alleen onder uitzonderlijke omstandigheden afgeweken kan worden van bovengenoemde regels. Het gerechtshof vindt dat daarvan geen sprake is in deze zaak. Het is niet uitzonderlijk dat de man en de vrouw mogelijk niet hadden nagedacht over het kort na elkaar overlijden en de juridische gevolgen daarvan. Daarnaast heeft de wetgever een vergelijkbare situatie als die van deze man en vrouw nadrukkelijk bekeken en heeft de wetgever ervoor gekozen de wet daarvoor niet aan te passen. Ook speelt zeker bij het erfrecht het beginsel van rechtszekerheid een belangrijke rol. Mede gelet hierop vindt het hof dat het niet onaanvaardbaar is dat het vermogen van de vrouw (via de nalatenschap van de man) terechtkomt bij de erfgenamen van de man.

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Beslissing-over-erfenis-echtpaar-dat-op-huwelijksreis-overleed.aspx?pk_campaign=redactie&pk_medium=e-mail&pk_source=nieuwsbrief&pk_keyword=nieuwsbrief

Posted by SweDutch

Geef een reactie