‘Belastingambtenaren gebruikten systemen fiscus voor eigen belastingadvieskantoor’

Bron: nieuwsbrief Accountancy van Morgen 26.6.2020

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag in de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen tot 10 maanden geëist tegen twee mannen die als ambtenaar bij de Belastingdienst werkten. De twee runden naast hun werk voor de fiscus een belastingadvieskantoor en gebruikten volgens justitie de belastingdienstsystemen bij de advisering van hun cliënten. Daarnaast zouden de mannen zich hebben laten betalen om een bezwaarschrift van één van hun cliënten door de Belastingdienst goed te laten keuren, waardoor hun cliënt minder belasting hoefde te betalen. Het OM eiste behalve een gevangenisstraf ook een beroepsverbod tegen de twee mannen.

Onderzoek FIOD

Het onderzoek door de FIOD startte door informatie uit een ander onderzoek, dat zich richtte op het op grote schaal opzettelijk doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting. In dat onderzoek verwijt het OM tientallen mensen dat zij op basis van valse giftkwitanties giften opvoerden in hun aangifte die nooit, of nooit voor die hoogte waren gedaan. Daardoor werd het belastbaar inkomen lager en de te betalen belasting minder. Een van de verdachten die donderdag terechtstond bleek ook zulke giften op te voeren. Op die manier kwamen hij, het belastingadvieskantoor en uiteindelijk ook de medeverdachte in beeld. Het belastingadvieskantoor stond op naam van de echtgenotes van verdachten. Uit onderzoek door de FIOD blijkt dat in werkelijkheid de twee mannen het kantoor runden naast hun werkzaamheden voor de Belastingdienst, meldt het OM.

Ambtelijke omkoping en schending ambtsgeheim

De twee mannen zouden hun ambtsgeheim hebben geschonden als medewerker van de Belastingdienst tussen januari 2014 en december 2016. Zij hebben volgens justitie documenten van de Belastingdienst gebruikt voor hun andere baan bij hun belastingadvieskantoor. Daarnaast zouden de twee mannen zeker 500 euro hebben aangenomen om in hun functie voor de Belastingdienst een bezwaarschrift van een cliënt van hun belastingadvieskantoor goed te keuren, waardoor de cliënt minder belasting hoefde te betalen. Een van beide mannen wordt daarnaast verweten dat hij ook zelf tweemaal opzettelijk onjuiste aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan. Hij voerde zelf volgens het OM een te hoog of gefingeerd bedrag aan giften als aftrekpost op, waardoor hij minder belasting hoefde te betalen. Verder zou hij een bezwaarschrift aan de Belastingdienst hebben vervalst. De valsheid heeft er volgens het OM betrekking op dat hij het bezwaarschrift heeft opgesteld, maar daaronder een andere naam heeft gezet. Op die manier was voor zijn collega’s bij de Belastingdienst niet duidelijk dat hij het stuk had opgesteld.

Strafeisen

Het OM laakte onder andere de geraffineerdheid van  de twee verdachten. “Ik wijs daarbij ook op het versluierende geheel bij het opzetten van hun belastingadvieskantoor”, zei de officier van justitie. “Hun echtgenotes naar voren schuivend zodat voor de buitenwereld niet duidelijk kon zijn dat het verdachten waren die het zaakje daadwerkelijk runden. Klanten vonden het daarbij meer dan gebruikelijk dat verdachten de besproken diensten aan hen leverden. Dat maakt dan ook dat ik het idee heb dat de tenlasteleggingen slechts een fractie bevatten van wat daadwerkelijk gaande was.” Het OM ziet een gevangenisstraf van 10 maanden voor de ene verdachte als passend. De andere verdachte hoorde een straf van 8 maanden tegen zich eisen. De officier eist daarnaast een beroepsverbod voor de duur van 1 jaar tegen beide mannen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

https://www.accountancyvanmorgen.nl/2020/06/26/belastingambtenaren-gebruikten-systemen-fiscus-voor-eigen-belastingadvieskantoor/

Posted by SweDutch

Geef een reactie