Beëdiging en pe-punten

Bron: Reflectie Jef van Adelberg 23.6.2013 
Las vanmiddag wat oude(re) discussies, voorzien van commentaren, van de LinkedIn groep Registervertalers en registertolken over levenslange beëdiging van een vertaler en over pe-punten.

Levenslange beëdiging
Ook ik heb geen eenduidig antwoord op de vraag of wij levenslang beëdigd zijn ook al staan wij niet (meer) op de BTV-lijst. Door boerenverstand te gebruiken en de informatie van BTV te duiden, probeer ik tot een conclusie te komen. En ik ben geneigd BTV gelijk te geven. Niet ingeschreven, betekent niet beëdigd. Waarom? Omdat een overheid bepaalde zekerheden wenst en moet hebben. Daarom worden aan tolken en vertalers die voor deze overheid willen werken, bepaalde eisen opgelegd opdat deze overheid dan gelooft en tegenover haar burgers kan zeggen: ”.. deze beroepsgroep is te vertrouwen en bezit een bepaald kennisniveau …”. Met als ultieme bevestiging:  “de beëdiging”(?).
Lijkt mij een redelijk argument. Echter, waarom vraagt een  …. 

rechter mij altijd voorafgaande aan de zitting, of ik moet worden beëdigd? Rechtbanken werken toch alleen met “BTV-tolken” en die zijn toch per definitie beëdigd? Of lijkt het erop dat ook “niet BTV-tolken” regelmatig worden opgeroepen die ter plekke alsnog worden beëdigd?

Ik heb daarom mijn licht bij de dames en heren opgestoken die mij beëdigd hebben. En zie, de beëdiging blijkt slechts een “wassen neus”. Een ieder die wordt opgeroepen om voor de rechtbank te tolken (en niet op de BTV-lijst staat), wordt, net zoals vroeger, eenmalig beëdigd. Dus dat “levenslang”, een ieder die zegt dat je dat bent ondanks niet voorkomend op de BTV-lijst, heeft gedeeltelijk gelijk want je wordt elke keer ter plekke beëdigd.
De kans dat dit gebeurt, wordt natuurlijk wel kleiner omdat het OM verplicht is, eerst de BTV-lijst te raadplegen. Als vertaler heb je dus een probleem als je niet op de BTV-lijst voorkomt.
PE-punten
Dit gezegd hebbende en ook de discussie(postings) over pe-punten te hebben gelezen, constateer ik dat veel rumoer had kunnen worden voorkomen als de wet, in alle opzichten, duidelijker was geweest. De handhaving is nu navenant. In de praktijk blijkt voor BTV niet altijd helder wat nu wel en niet “pe-fähig” is. Voorbeeld: een samenkomst van een vereniging van tolken en vertalers is wel goed voor punten (daar mag ook eens een discussie over worden opgezet) terwijl een cursus bij het LOI niet wordt geaccepteerd met de motivering: ” [geen acceptatie]…. Dit zou anders zijn als de activiteit door u zou zijn verricht aan een geaccrediteerde onderwijsinstelling, die het European Credit Transfer System (hierna ECTS)hanteert  …”. Citaat uit een besluit dat ik ontving.
Kijkend op “Overzicht PE-activiteiten” (http://www.bureaubtv.nl/pe/?pe_action=search&aanbieder=loi&activiteit=&code_aanbieder=&code_activiteit=&btn_submit=Zoek) vandaag, 23 juni 2013: daar staan toch echt 11 LOI-cursussen vermeld …..
Het fenomeen pe-punten vind ik trouwens heel legaal. Iemand die op HBO of hoger niveau werkt, zal toch “bij” moeten, en willen (toch?), blijven. Ook ik vind dat dit systeem minder vrijblijvend moet zijn en in de pas moet lopen met andere gereglementeerde beroepen. Een verplicht aantal punten per jaar is daarom geloofwaardiger. Jaar 1 de 80 punten scoren en dan vier jaren niks meer doen, hoe professioneel c.q. permanent is dit? Net als de commerciële spelers op de markt, bepaalt deze overheid haar eigen spelregels. Dat kun je doen als zeer grote opdrachtgever.
Tot slot: in een van de posts werd opgemerkt dat wij geen beschermd beroep zijn. Volgens mij klopt dit niet want als op de site van Nuffic wordt gekeken, staan wij toch echt op deze lijst van gereglementeerde beroepen vermeld.  
  

Posted by SweDutch