Bedrijf failliet: heeft curator gratis toegang tot cloudomgeving met administratie?

Bron: nieuwsbrief Accountancynieuws 4.4.2012
De rechtbank in Den Bosch heeft onlangs geoordeeld dat de curator van een failliet bedrijf zonder daarvoor te betalen geen toegang heeft tot de cloudomgeving waarin zich de administratie van het failliete bedrijf bevond.
Branchevereniging ICT~Office  schetst de casus als volgt. Het failliete bedrijf maakte voor haar administratie gebruik van de diensten van een clouddienstverlener. De curator wilde toegang tot deze administratie. De rechter moest beslissen over de wijze waarop de clouddienstverlener de curator toegang moest verlenen. De centrale vraag was: krijgt de curator toegang tot een volledig ingerichte cloudomgeving of moet hij zich tevreden stellen met een schoenendoos met bonnetjes?

Op grond van de Faillissementswet heeft de curator een vergaande bevoegdheid om toegang te krijgen tot de administratie van de failliete partij. In deze zaak stelde de curator dan ook dat hij op grond van de Faillissementswet toegang diende te krijgen tot een volledig ingerichte …..
cloudomgeving waar de administratie van de failliete partij tot voor kort was bijgehouden. Maar de clouddienstverlener had de dienstverlening aan de inmiddels failliete partij al gestaakt en zou aanzienlijke kosten moeten maken om de curator toegang te kunnen verlenen tot de volledig ingerichte cloudomgeving. De curator wilde echter niet opdraaien voor deze kosten.

Rechtbank Den Bosch oordeelde dat de clouddienstverlener niet verplicht was om de curator toegang te geven tot de volledig ingerichte cloudomgeving zonder dat de curator de kosten hiervoor diende te betalen. Het verstrekken van de administratieve gegevens van de failliete partij door de clouddienstverlener aan de curator op een harddisk was volgens de rechter in dit geval voldoende.

NB SweDutch:
Werkt dit geen fraude in de hand?

Posted by SweDutch