Basisschoollessen mogen straks in een vreemde taal

Bron: nieuwsbrief TVCN 26.3.2015
Rekenen in het Engels, aardrijkskunde in het Frans of geschiedenis in het Duits? Als het aan Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs ligt, kunnen kinderen op basisscholen straks onderwijs krijgen in een vreemde taal.

Uit een debat dat afgelopen dinsdag is gevoerd, is gebleken dat de Tweede Kamer enthousiast is over het wetsvoorstel van de staatssecretaris, dat onderwijs in Engels, Frans of Duits mogelijk maakt. Alleen de PVV is tegen en de SP is kritisch. Het gaat hierbij om reguliere vakken waarbij de kinderen uitleg krijgen in een vreemde taal. Leraren mogen dan 15 procent van hun lestijd in één van deze drie talen aanbieden, het is echter niet verplicht. Engelse lessen vallen uiteraard hierbuiten, omdat die al onderwezen mogen worden. …..  

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die al op jonge leeftijd actief met andere talen bezig zijn, nieuwe talen ook beter oppikken. Volgens Staatssecretaris Dekker heeft een pilot positief uitgepakt. Daarbij benadrukt hij dat de kwaliteit van het onderwijs voldoende blijft gewaarborgd. Bovendien wordt de concurrentiepositie van Nederland in het buitenland sterker, wanneer kinderen al op jonge leeftijd met vreemde talen in aanraking komen. Zoals gezegd zijn de PVV en SP echter niet enthousiast. Beide partijen wijzen erop dat er andere onderzoeken zijn waaruit is gebleken dat kinderen daar helemaal niet zo veel voordeel van hebben. Volgens de partijen moeten kinderen eerst goed Nederlands leren voor ze in vreemde talen worden onderwezen. Zo wil de SP onder meer weten of het is aangetoond dat het echt helpt als kinderen al op jonge leeftijd met een vreemde taal in aanraking komen. Daarnaast vreest kamerlid Tjitske Siderius dat kinderen met een taalachterstand en leerproblemen nog verder achterop raken. Zij wil dan ook vooraf onderzoek naar de effecten. De PVV voelt helemaal niets voor het plan omdat het zou bijdragen aan een verdere verdringing van het Nederlands.

Recht ertegenover staat juist D66. De partij zou het liefst zien dat zelfs 50 procent van alle vakken in een andere taal wordt onderwezen, zoals al in een experiment op bepaalde scholen gebeurt.
Het enthousiasme van de VVD, PvdA en D66 heeft ook te maken met het tekort aan Duitse leraren. Volgens staatssecretaris Dekker zijn er al projecten om meer docenten op te leiden, onder meer uit Duitsland. Bovendien zijn er initiatieven om de aandacht voor de Duitse taal een boost te geven. Dekker zal dit dan ook, vooral in de gresstreek, stimuleren.
http://www.tvcn.nl/nl/blog/2015/3/26/basisschoollessen-mogen-straks-in-een-vreemde-taal/

Posted by SweDutch