Auditdienst Rijk: ongeoorloofde beïnvloeding bij Inspectie Justitie en Veiligheid

Bron: nieuwsbrief Accountancyvanmorgen 25.3.2021

Accountants van de Auditdienst Rijk (ADR) constateren ‘de schijn van ongeoorloofde beïnvloeding’ bij de Inspectie Justitie en Veiligheid (J&V). Zo stelde een organisatie die onder toezicht staat van de Inspectie zelf de onderzoeksvragen op.

Twijfel

De Tweede Kamer twijfelt al langer over de onafhankelijkheid van Inspectierapporten. Vorig jaar beloofde minister Grapperhaus de werkwijze van zijn Inspectie te laten onderzoeken door de ARD. Aanleiding waren berichten van klokkenluiders dat de Inspectie jarenlang onwelgevallige onderzoeksresultaten zou hebben bijgesteld of weggelaten, onder druk van het ministerie. De ADR ziet ‘geen interventies waarvan kan worden vastgesteld dat deze ongeoorloofd waren’, maar beïnvloeding lijkt wel degelijk aanwezig. Zo zijn conclusies van zeker één rapport ‘op voordracht van de onder toezicht staande organisaties gewijzigd of geherformuleerd’.

Uitvoering

De Inspectie J&V houdt toezicht op ‘uitvoeringsorganisaties op het terrein van justitie en veiligheid’, waaronder de politie, gevangenissen en (jeugd-)instellingen. Over welke organisaties het precies gaat, is niet duidelijk: de conclusies bevatten geen details. De rapporten die zijn onderzocht, gaan onder meer over ex-tbs’er Udo D., de aanpak van ondermijning en over problemen in de asielprocedure. Ze werden tussen 2016 en 2019 gepubliceerd. Bij andere interventies die mogelijk niet door de beugel kunnen, werden bevindingen verwijderd uit een rapport na een gesprek met de afdeling Beleid. Ook werden conclusies afgezwakt door de leiding van de Inspectie en is de invloed van adviseurs van buitenaf ‘niet transparant en onafhankelijk’.

Kritisch

Overigens is de ADR over het algemeen niet erg te spreken over de werkwijze van de Inspectie. Het optekenen en samenstellen van dossiers is incompleet en sommige stappen uit het werkproces van de Inspectie worden ‘niet of slechts ten dele gevolgd’. Bij het toetsen van kwaliteit werd vooral gekeken naar leesbaarheid en de inhoud van een rapport, niet naar de werkwijze waarop zo’n rapport tot stand komt. Daardoor kunnen de accountants naar eigen zeggen niet goed zeggen waarom wijzigingen zijn doorgevoerd. ‘Ook de door de ADR gehouden interviews geven geen eenduidig beeld van deze overwegingen.’ Bron: ANP

https://www.accountancyvanmorgen.nl/2021/03/25/auditdienst-rijk-ongeoorloofde-beinvloeding-bij-inspectie-justitie-en-veiligheid/

Posted by SweDutch

Geef een reactie