Anneleen Kenis: groene economie is een mythe

Bron: nieuwsbrief Z24 6.3.2013
De ‘groene economie’ is een mythe: groen zijn en tegelijk ongebreideld groeien kan niet, stelt Anneleen Kenis, onderzoeker aan de KU Leuven.

De ‘groene economie’ is volgens Kenis een contradictio in terminis. Economische groei realiseren en tegelijkertijd groene doelstellingen hebben is in tegenspraak met elkaar.
Groei gaat altijd gepaard met een grotere onttrekking van grondstoffen en de productie van meer afval. Hoe meer je groeit, hoe groter de belasting van de aarde. Bedrijven zeggen wel groen te zijn, maar in de praktijk blijft de winst centraal staan.
Het lijkt niet te gaan om het vergroenen van de economie maar wel over het economiseren van het groene gedachtegoed en dat is het kernprobleem.
Zie het video-interview met Anneleen Kenis van Me Judice, het discussieplatform voor economen.
http://www.youtube.com/watch?v=_GTgj-Ey2T0&feature=player_embedded 

http://www.z24.nl/analyse/artikel_420430.z24/Anneleen_Kenis__groene_economie_is_een_mythe.html

Posted by SweDutch