Ambtenaren zijn harde werkers …..

Bron: Binnenlands Bestuur 5.12.2011

Ambtenaren werken vaak over, dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Het meest wordt overgewerkt in de informatie- en communicatiesector, het minste in de bouw. De overheid staat op de derde plek van de meeste overwerkers. In totaal werkt ruim een op de drie werknemers werkt regelmatig over.

Mannen doen dat vaker dan vrouwen en mensen met een volledige baan maken vaker extra uren dan parttimers. Van de mannen zegt 41 procent regelmatig over te werken, bij de vrouwen is dat 32 procent. …..
Het verschil heeft onder andere te maken met het feit dat vrouwen vaker in deeltijd werken. Van de deeltijders werkt 29 procent regelmatig over, terwijl dat onder voltijders 43 procent is. 

Regelmatig overwerken naar geslacht, arbeidsduur en bedrijfstak, werknemers, 2010

Posted by SweDutch