‘Ambtenaar makkelijker ontslaan’

Ambtenaren moeten net zo makkelijk op straat kunnen worden gezet als werknemers in het bedrijfsleven. Hiervoor pleit Fatma Koser Kaya, Kamerlid van D66. Volgens haar is het momenteel voor overheden veel te moeilijk om mensen te ontslaan. Dit meldt het Nederlands Dagblad.
Fatma Koser Kaya wil de huidige regelgeving wel behouden voor militairen, politieagenten en rechters. Volgens haar is het ambtenarenrecht in 1929 opgezet om redenen die nu niet meer gelden. In het begin van de vorige eeuw werden ambtenaren regelmatig zonder reden ontslagen, nu zijn ze mondig genoeg om hier zelf tegenin te gaan, aldus het Kamerlid.

Ontslagprocedures
Het Kamerlid stoort zich vooral aan de ellenlange bezwaarprocedures die ambtenaren kunnen aanspannen. Het duurt na ontslag door de diverse procedures soms langer dan 4 jaar voor een ambtenaar daadwerkelijk zijn baan kwijt is. In het bedrijfsleven is dit ondenkbaar.

Uitzondering
Fatma Koser Kaya wil een uitzondering maken voor agenten, militairen en rechters omdat ze wil voorkomen dat ze zonder angst voor baanverlies hun taken onafhankelijk moeten kunnen uitvoeren. Voor deze groep ambtenaren moet de ontslagbescherming behouden blijven, alleen voor de ‘gewone 9 tot 5-ambtenaar’ ziet ze dit het liefst verdwijnen.

Slagvaardig
Dat veel mensen juist voor een overheidsbaan kiezen vanwege de relatieve zekerheid van een baan, is voor het Kamerlid geen argument. Ze vindt dat ambtenaren net als iedere andere werknemer in Nederland weg moet als hij niet presteert. Dit kan de overheid in haar ogen bovendien een stuk slagvaardiger maken.
Bron: Gemeente.nu 6.5.2009

Posted by SweDutch