Alle scheepvaartzaken bij Rotterdamse rechtbank

Bron: nieuwsbrief  De Rechtspraak 21.6.2016
De rechtbank Rotterdam wordt exclusief bevoegd om scheepvaartzaken te behandelen. Zaken die betrekking hebben op – onder meer – het vervoer van goederen over het water, de exploitatie van schepen, ladingschade en aanvaringen komen allemaal bij de maritieme kamer van de Rotterdamse rechtbank terecht.

De Eerste Kamer heeft vandaag een wetsvoorstel aangenomen dat de concentratie van scheepvaartzaken mogelijk maakt. Deze keuze is gemaakt om de kwaliteit van de rechtspraak en efficiëntie van de rechtsgang te bevorderen. De kennis en expertise van de maritieme kamer wordt beter benut en verder ontwikkeld naarmate die kamer meer zaken behandelt.

Internationale zaken
De ‘natte kamer’ van de rechtbank in Rotterdam, vanouds gespecialiseerd in civiel maritiem recht omdat de haven daar is gevestigd, verwacht ook meer internationale zaken ….
te krijgen. Daarom is gekozen voor een makkelijk te vertalen naam (maritieme kamer) en zal indien gewenst ook in het Engels worden geprocedeerd. Meer zaken dan voorheen worden door de meervoudige kamer behandeld en van internationale zaken worden Engelstalige samenvattingen gepubliceerd.
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Alle-scheepvaartzaken-bij-Rotterdamse-rechtbank.aspx

Posted by SweDutch