Alfa zet belangrijkste misverstanden over werkkostenregeling op een rij

Bron: nieuwsbrief Accountancynieuws 14.2.2013
De werkkostenregeling houdt de gemoederen de laatste tijd weer flink bezig. Wordt die WKR nu verplicht ingevoerd in per 2014, of volgt er uitstel van een jaar of twee? Feit is dat slechts één op de tien werkgevers de werkkostenregeling nu al toepast. Uit onderzoek van het ministerie van Financiën blijkt dat de beperkte toepassing vooral wordt veroorzaakt door onduidelijkheid en onbekendheid. Daarbij zijn er de nodige misverstanden over deze regeling. Alfa Accountants en Adviseurs zet de meest voorkomende misverstanden in een top 5 op een rij.

Alfa’s top 5 misverstanden over de werkkostenregeling:
1: De eindheffing van 80 procent kost mij als werkgever veel geld
Als u de werkkostenruimte overschrijdt, bent u in de werkkostenregeling een eindheffing verschuldigd. Deze eindheffing is 80 procent van het meerdere. …..  

  Vooral de hoogte van dit percentage schrikt af. Deze eindheffing van 80 procent is echter niet verplicht. U kunt er namelijk ook voor kiezen om de betreffende personeelsvergoeding of verstrekking ‘gewoon’ te belasten bij de werknemer of deze te bruteren. Wat werkgevers zich in de praktijk bovendien onvoldoende realiseren, is dat het eindheffingspercentage van 80 procent soms ook voordelig kan zijn. Dit is afhankelijk van de individuele situatie van uw werknemer.

2: Wachten tot de definitieve ingangsdatum lijkt me verstandiger
Voor een deel van de werkgevers is zo lang mogelijk wachten met de overstap naar de werkkostenregeling ongetwijfeld de beste optie. Maar wachten met de voorbereiding is dat niet. De voorbereiding op en de invoering van de werkkostenregeling in uw bedrijf kunnen wel eens meer tijd kosten dan u denkt. Wachten omdat ‘de werkkostenregeling toch niet doorgaat’, is evenmin juist. Er is nu wel sprake van uitstel, maar zeker niet van afstel. Natuurlijk, de fiscus zal in de komende tijd ongetwijfeld nog schaven aan de werkkostenregeling. Maar (marginale) aanpassingen zullen we ook in de verdere toekomst kunnen blijven verwachten. Last but not least: de werkkostenregeling toepassen kan u mogelijk nu al voordeel opleveren.
3: Alle vaste kostenvergoedingen moeten in de werkkostenruimte van 1,5 procent
Dit zal bijna nooit het geval zijn. Aan de hand van de onderbouwing van de huidige vaste kostenvergoeding zult u moeten beoordelen of deze vergoeding ook onder de werkkostenregeling onbelast kan blijven en zo ja, voor welk gedeelte. Bepaalde kostenposten blijven in de nieuwe regeling sowieso onbelast (denk bijvoorbeeld aan representatiekosten, reiskosten, verblijfskosten en kosten voor vakliteratuur). Overige vergoedingen moeten belast worden. Uiteraard kunt u er dan voor kiezen om dit bovenmatige deel in de werkkostenruimte van 1,5 procent te laten vallen.
4: De werkkostenregeling wordt in de CAO geregeld
Tot onze verbazing reppen veel recent afgesloten CAO’s (met looptijden tot in 2016) met geen woord over de werkkostenregeling. Zo zijn er nieuwe CAO’s die nog steeds bepalen dat werknemers loon moeten kunnen omruilen voor een vergoeding voor vakbondscontributie. Ook andere cafetariaregelingen worden gewoon in stand gehouden.

5: Als werkgever hoef ik mijn personeel pas op het laatste moment te informeren over de WKR
Natuurlijk kan dit. Maar stel dat u momenteel uw werknemer een vergoeding geeft voor het zakelijk gebruik van zijn mobiele telefoon. U wilt dat in 2014 veranderen door hem een mobiele telefoon ter beschikking te stellen. Dat is immers fiscaal aantrekkelijker? Dan is het praktisch dat u de werknemer hierover tijdig informeert, voordat hij een langdurig abonnement afsluit.
http://www.accountancynieuws.nl/actueel/fiscaliteit/alfa-zet-belangrijkste-misverstanden-over.120335.lynkx

Posted by SweDutch