Advocaten krijgen voortaan digitale strafdossiers

Bron: nieuwsbrief De Rechtspraak 30.7.2015
Advocaten die zich bezighouden met eenvoudige strafzaken krijgen met ingang van 1 augustus de dossiers digitaal aangeboden. Het papieren dossier verdwijnt, uitzonderingen daargelaten. Dat heeft een stuurgroep van de Rechtspraak, het OM en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) besloten na een pilot bij de rechtbanken Den Haag, Midden-Nederland, Gelderland en Overijssel.

Nieuwe werkwijze

De nieuwe werkwijze beperkt zich vooralsnog tot (standaard) GPS-zaken die worden aangebracht bij de politie- kanton- of kinderrechter. Advocaten krijgen in die zaken dossiers digitaal aangeboden via het advocatenportaal. Intussen wordt al gewerkt aan uitbreiding, waardoor ook dossiers in strafzaken die het OM afdoet (zonder tussenkomst van de rechter) digitaal beschikbaar komen. Die mogelijkheid wordt op zijn vroegst in december verwacht.
 
Uitzondering

Als zich vanaf 1 augustus technische problemen voordoen – bijvoorbeeld met het downloaden of de leesbaarheid van dossiers – kunnen advocaten contact opnemen….   met het Rechtspraak Servicecentrum (RSC). Blijkt het probleem niet opgelost te kunnen worden, dan wordt alsnog een papieren dossier verstrekt. Dat gebeurt ook als een advocaat daar om andere redenen expliciet om vraagt. De bedoeling is echter wel dat dat een uitzondering wordt. Tijdens de pilot zijn 2.200 digitale dossiers verstrekt aan advocaten. De rechtbanken kregen 26 keer een melding over een technisch probleem.
 
Voordelen
Digitaal werken heeft allerlei voordelen. Advocaten kunnen bijvoorbeeld collega’s en kantoormedewerkers machtigen om (met behulp van een advocatenpas en een random reader) dossiers of documenten te downloaden en te bewerken. Zodra een nieuw dossier of nagekomen stuk is aangeleverd, ontvangt de advocaat een waarschuwingsmail. Binnenkort worden de titels van nieuwe dossiers of nagekomen stukken in het portaal in vette letters aangegeven, zodat de ontvangers in een oogopslag zien wat zij nog moeten lezen.
 
Meer informatie
Advocaten met inhoudelijke vragen kunnen zich wenden tot de betreffende rechtbank of het parket. Voor technische vragen kunnen ze terecht bij het Rechtspraak Servicecentrum (RSC) via helpdesk@rechtspraak.nl of telefoonnummer 030-8787711.
De helpdesk van de NOvA is beschikbaar voor vragen over het gebruik van de pas (070-3353554 of helpdesk@advocatenorde.nl) en wie een pas wil aanvragen kan leverancier QuoVadis bellen: 030-2324320.
https://www.rechtspraak.nl/Actualiteiten/Nieuws/Pages/Advocaten-krijgen-voortaan-digitale-strafdossiers.aspx

Posted by SweDutch