Accountantskamer schort behandeling tuchtklacht SOBI tegen KPMG-accountant op

Bron: nieuwsbrief Accountancynieuws 26.7.2012
De Accountantskamer in Zwolle heeft in een brief aan voorzitter Pieter Lakeman van SOBI laten weten dat de behandeling van de door hem ingediende tuchtklacht tegen de accountant van KPMG inzake Vestia voor onbepaalde tijd wordt opgeschort. De tuchtrechter heeft hiertoe besloten op verzoek van de AFM. Volgens Lakeman was dit verzoek echter illegaal.

De AFM heeft aangekondigd binnen drie maanden een tuchtklacht in te dienen tegen de accountant van KPMG inzake de controle bij de jaarrekening 2010 van Vestia.
In een reactie stelt de stichting van Pieter Lakeman: ‘Omdat SOBI drie maanden geleden al een tuchtklacht tegen Noorlander had ingediend en niemand twee keer voor hetzelfde feit vervolgd kan worden (ne bis in idem) kan de klacht van de AFM niet meer behandeld worden. Om haar trage werkwijze te maskeren heeft de AFM aan de Rechtbank gevraagd behandeling van de SOBI-klacht op te schorten en de niet ingediende klacht van de AFM …….

  met voorrang te behandelen. De Rechtbank heeft in dit illegale verzoek toegestemd en SOBI geschreven dat behandeling van de klacht voor onbepaalde tijd is opgeschort. Eerder had de Rechtbank nog bepaald dat de klacht van SOBI in de periode september-november behandeld zou worden. Door de rechtsweigering van de Rechtbank Zwolle zal de KPMG accountant naar verwachting van SOBI zeker een half jaar langer ongestraft kunnen blijven rondlopen.’

Posted by SweDutch