Aanpak ICT-problemen bij fiscus gaat jaren kosten

Bron: nieuwsbrief AccountancyVanmorgen 29.5.2019

De ICT-problemen bij de Belastingdienst zijn zo omvangrijk, dat alleen al het onderhoud te veel capaciteit kost om nieuwe wetgeving door te kunnen voeren. Bij de helft van de interne applicaties is sprake van achterstallig onderhoud. Dat meldt staatssecretaris Snel (Financiën) aan de Tweede Kamer.

Snel schrijft dat het in het verleden bij de Belastingdienst heeft ontbroken aan een integraal zicht op het ICT-portfolio. ‘Dankzij een vanuit ‘Beheerst vernieuwen’ ingezette actie is er nu een veel beter beeld. Dat scherpere beeld laat zien dat de hoge mate van achterstallig onderhoud in de ICT-applicaties van de Belastingdienst tot gevolg heeft dat een steeds groter deel van de beschikbare ICT-capaciteit wordt besteed aan beheer en onderhoud; dat gaat ten koste van de capaciteit beschikbaar voor wetgeving, vernieuwing en modernisering informatievoorziening (IV).’

Dit jaar nog geen doorbraak

Aanpakken van dat achterstallig onderhoud gaat jaren kosten, aldus de staatssecretaris. ‘Op de langere termijn ontstaat dan weer meer ruimte voor nieuw beleid en kent de Belastingdienst minder continuïteitsrisico’s.’ Dit jaar zal het ICT-lek nog niet boven zijn: ‘Voor 2019 is vraag en aanbod in evenwicht gebracht door eerst prioriteit te geven aan het borgen van het primair proces, dan aan de wetgevende trajecten, gevolgd door vijf vernieuwingsprojecten. Maar dit brengt niet de doorbraak voor de ICT van de Belastingdienst.’ Voor dit jaar staan 480 wijzigingen op de rol, waarvan 90 wetswijzigingen. Vanaf volgend jaar staan nog eens 700 wijzigingen gepland die moeten worden doorgevoerd.

Achterstallig onderhoud terugbrengen

Pas volgend jaar worden maatregelen getroffen. ‘Deze meerjarige aanpak richt zich op het vergroten van de ICT-capaciteit, het verminderen van de ICT-vraag en het verkleinen van de impact van nieuwe wetgeving.’ In 2022 moet het achterstallig onderhoud zijn teruggebracht van 52% naar 30% van de 400 applicaties die zijn ontwikkeld of aangeschaft door de interne ICT-organisatie. In totaal gebruikt de Belastingdienst bijna 900 applicaties. Volgens Snel staat het domein Toeslagen er op ICT-gebied relatief goed voor, maar zijn de problemen bij het domein Loonheffingen groot.

EY licht ICT door

Er wordt nu onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om processen zodanig in te richten dat de onderhoudslast afneemt en er ruimte ontstaat voor het doorvoeren van nieuwe wetgeving. Loonheffingen, Gegevens en Omzetbelasting zijn volgens Snel de eerste procesketens die zo’n plan nodig hebben. Daarnaast gaat EY de ICT-organisatie bij de fiscus doorlichten. Een rapport daarover wordt eind dit jaar verwacht.

https://www.accountancyvanmorgen.nl/2019/05/29/aanpak-ict-problemen-bij-fiscus-gaat-jaren-kosten/

Posted by SweDutch

Geef een reactie